Nationale parken

Bijzondere natuur

In het verleden zijn veel natuurgebieden opgeofferd aan landbouw, wegen, woningen en industrie. Om belangrijke ecosystemen te beschermen, heeft Nederland zich in 1969 aangesloten bij de overeenkomst van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en Nationale Parken ingesteld.

Nederland heeft twintig Nationale Parken. Dit zijn aaneengesloten gebieden van ten minste 1.000 hectare, met bijzondere Nederlandse natuur zoals duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. Ook wonen er bijzondere vogels, vlinders, reptielen en amfibieƫn, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden. De parken hebben gezamenlijk een oppervlakte van 123 duizend hectare.

Naast natuurbescherming, natuurontwikkeling en onderzoek, richten de organisaties van de Nationale Parken zich op natuurgerichte recreatie, educatie en voorlichting.

Bekijk de Nationale parken op kaart.
 

Nationale Parken, Natura 2000 en EHS

De Nationale Parken behoren tot de kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): een netwerk van natuurgebieden in Nederland. Binnen de EHS vallen naast de Nationale Parken ook de Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Hiervoor gelden striktere regels dan voor de overige EHS-gebieden.

laatst bewerkt 5 augustus 2015

Rust en recreatie

Voor veel Nederlanders is het belangrijk dat er natuur is, omdat die rust geeft en recreatiemogelijkheden biedt.

Veel mensen gaan de natuur in om te ontspannen en bij te komen van de dagelijkse stress.

Lees meer over groen en gezondheid.

laatst bewerkt 31 oktober 2013

Regelgeving

Nationale Parken zijn ingesteld door het Rijk, met instemming van de eigenaren, beheerders en andere directbetrokken organisaties en instanties. In Nederland worden de Nationale Parken beschermd door de wet- en regelgeving (onder andere de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn die voor een bepaald gebied geldt.

 

Procedure

De eerste twee Nationale Parken, De Hoge Veluwe en de Veluwezoom, zijn ontstaan op particulier initiatief in de jaren 30 van de vorige eeuw.

De Rijksoverheid heeft sinds de jaren 80 de andere achttien parken ingesteld, met instemming van grondeigenaren, beheerders en andere organisaties en instanties. De partijen verklaren bij de oprichting van een park dat zij bereid zijn het gebied samen te beheren en behouden. Alle betrokken organisaties werken samen in het Samenwerkingsverband Nationale Parken.

laatst bewerkt 31 oktober 2013

Kom kijken

Beleef zelf de veelzijdige Nederlandse natuur en bezoek een Nationaal Park. De meeste Nationale Parken hebben een bezoekerscentrum of informatiepunt en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Op de website van de Nationale Parken vindt u informatie om uw bezoek voor te bereiden en over de bereikbaarheid, toegankelijkheid, routes en parkregels.


Wandelen of fietsen

Wandelen of fietsen zijn goede mogelijkheden om het groen in de Nationale Parken te verkennen. Routes kunt u vinden op de sites van de ANWB, Fietspad.nl, de Fietsersbond, en Wandelpad.nl.

laatst bewerkt 31 oktober 2013

Facts

Instellingsjaar Nationale Parken en omvang in ha.

De Gebiedendatabase bevat alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Multi media

Film van Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken.

Publications

Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over de nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming, 18 juni 2014.

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.

In dit verdrag zijn internationale biodiversiteitsafspraken vastgelegd.

Akkoord tussen Rijk en provincies om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid over te dragen van rijk naar provincies. In dit onderhandelingsakkoord worden afspraken gemaakt over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Afspraken over bevoegdheden worden opgenomen in de Wet inrichting landelijk gebied en in de Natuurwetgeving.