Waterrecreatie

Facts

Factsheet van Waterrecreatie Nederland over de waarde van watersport voor de Nederlandse economie (peiljaar 2015).

Maps

Op de kaart staan de buitenzwemplekken in Nederland met een beoordeling van de kwaliteit ervan. De betekenis ervan staat in de legenda bij de kaart:

Actuele kaart over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken waarvan tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) de zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid wordt gecontroleerd door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Actueel overzicht van alle schaatsmogelijkheden in Nederland: toertochten, inline tochten, natuurijsbanen en kunstijsbanen.

Op de kanokaart van Kanoweb vind je kanocampings, -events, -verhuur, -winkels, - verenigingen, -clubs en natuurlijk meer dan voldoende kanoroutes, instap- uitstap- en overdraagplaatsen al dan niet voorzien van kanostoep.

Multi media

Op onswater.nl vind je voorbeelden van projecten voor schoon en veilig water, tips voor waterbelevenissen en bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met water bezig zijn. Er komen steeds nieuwe projecten, tips, belevenissen en waterverhalen bij. Deze link verwijst naar het youtubekanaal van Ons Water.

Publications

Deze visie is ontwikkeld door de waterrecreatiesector. Betrokken organisaties zijn de ANWB, het Watersportverbond , Sportvisserij Nederland, het Nederlands Platform voor Waterrecreatie, HISWA Vereniging en Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Bij de totstandkoming zijn verder de publieke partners van SRN – de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – betrokken.

"De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds en daarmee ook de wens de unieke mogelijkheden van Nederland verder te ontwikkelen en benutten. In een land met volop plannen en nieuwe regels vraagt dat niet alleen om een sterke visie, maar ook om een sector die gemotiveerd en geïnspireerd samenwerkt. De toename van recreatief watergebruik maakt nieuwe voorzieningen, extra ruimte en een betere toegankelijkheid van water noodzakelijk. Om ‘Nederland waterrecreatieland' mogelijk te maken is het essentieel om bestaande geldstromen te borgen en nieuwe financieringsmogelijkheden te creëren."