Nieuwe kaarten op Atlas!

Hoe groen is uw buurt? Vanaf vandaag zijn bomen, struiken en lage vegetatie te zien op kaarten van Atlas Leefomgeving.

03/20/2017 | 3:45PM

Photo at Nieuwe kaarten op Atlas!

Hoe groen is uw buurt?
Vanaf vandaag zijn drie nieuwe kaarten te bewonderen op Atlas Leefomgeving die het groen in beeld brengen. Dit zijn de kaarten Bomen in Nederland, Struiken in Nederland en Lage vegetatie in Nederland buiten het landbouwgebied. Ze zijn te vinden onder het thema Groen. De landsdekkende kaarten zijn heel gedetailleerd en tonen de ligging en hoogte van alle bomen en struiken in Nederland. Deze kaarten zijn o.a. gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2 en AHN3) en de infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland.

Bomen en struiken in Nederland
De kaart Bomen in Nederland geeft een beeld waar de bomen staan in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven op de kaart. Hierbij worden de bomen uitgedrukt als percentage bomen per 10 x 10 meter. De kaart Struiken in Nederland geeft een beeld waar de struiken staan in Nederland. Alle struiken, hoger dan 1 meter en lager dan 2,5 meter, worden weergegeven. Ook lage vegetatie zoals grasland is op de kaart gezet. Dit is vegetatie lager dan 1 meter en buiten het landbouwgebied.

Recreatie, waterberging en verkoeling
Groen is goed voor o.a. recreatie, waterberging en verkoeling in de stad. Met deze kaarten wordt inzichtelijk waar de omgeving voldoende groen heeft of waar juist méér groen nodig is.
De data op Atlas Leefomgeving is vrij toegankelijk en wordt mede ontwikkeld met partner organisaties. Heeft u suggesties ter verbetering van de kaarten? Of wilt u vertellen hoe u gebruik maakt van onze data in een project? Laat het ons weten via het contactformulier.


Nieuwe kaarten op Atlas!

Hoe groen is uw buurt? Vanaf vandaag zijn bomen, struiken en lage vegetatie te zien op kaarten van Atlas Leefomgeving.

03/20/2017 | 3:45PM

Photo at Nieuwe kaarten op Atlas!

Hoe groen is uw buurt?
Vanaf vandaag zijn drie nieuwe kaarten te bewonderen op Atlas Leefomgeving die het groen in beeld brengen. Dit zijn de kaarten Bomen in Nederland, Struiken in Nederland en Lage vegetatie in Nederland buiten het landbouwgebied. Ze zijn te vinden onder het thema Groen. De landsdekkende kaarten zijn heel gedetailleerd en tonen de ligging en hoogte van alle bomen en struiken in Nederland. Deze kaarten zijn o.a. gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2 en AHN3) en de infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland.

Bomen en struiken in Nederland
De kaart Bomen in Nederland geeft een beeld waar de bomen staan in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven op de kaart. Hierbij worden de bomen uitgedrukt als percentage bomen per 10 x 10 meter. De kaart Struiken in Nederland geeft een beeld waar de struiken staan in Nederland. Alle struiken, hoger dan 1 meter en lager dan 2,5 meter, worden weergegeven. Ook lage vegetatie zoals grasland is op de kaart gezet. Dit is vegetatie lager dan 1 meter en buiten het landbouwgebied.

Recreatie, waterberging en verkoeling
Groen is goed voor o.a. recreatie, waterberging en verkoeling in de stad. Met deze kaarten wordt inzichtelijk waar de omgeving voldoende groen heeft of waar juist méér groen nodig is.
De data op Atlas Leefomgeving is vrij toegankelijk en wordt mede ontwikkeld met partner organisaties. Heeft u suggesties ter verbetering van de kaarten? Of wilt u vertellen hoe u gebruik maakt van onze data in een project? Laat het ons weten via het contactformulier.