Meedoen

Thema's

De Atlas Leefomgeving focust momenteel op 12 thema's. Het Atlas team heeft als doel alle informatie rondom de thema's zo actueel mogelijk te presenteren. Om die reden heeft de Atlas themagroepen in het leven geroepen. Themagroepen bestaan uit experts uit het veld rondom een thema. Deze experts zijn ook vaak (toekomstige) bronhouders van kaartmateriaal in de Atlas. Door nauw contact met de themagroep te houden zorgen we dat onze kaarten en achtergrondinformatie actueel en accuraat is. In 2017 gaan we volop bezig met de thema's en organiseren we diverse bijeenkomsten.

Denkt u dat u een bijdrage kan leveren aan een themagroep of heeft u kaartmateriaal die past bij onze thema's? Klik op het plaatje van het thema voor meer informatie.

ASBEST   BODEM   CULTUREEL ERFGOED   GELUID
GEZONDHEID   GROEN   LICHT   LUCHT
NATTE KOELTORENS   RUIMTE   VEILIGHEID   WATER

 

Samenwerkingsruimte

Binnen de Atlas Leefomgeving is het mogelijk gebruik te maken van een samenwerkingsruimte, ook wel 'Social Office' of 'Community of Practice' genoemd. In die ruimte kan worden samengewerkt met een groep mensen rond een bepaald thema of gebied. Een samenwerkingsruimte kan voor iedereen toegankelijk of besloten zijn en biedt mogelijkheden om documenten uit te wisselen, kaarten te bekijken en te combineren. Het is een plaats om informatie te vinden, te delen, vast te leggen en te verzamelen.

Een samenwerkingsruimte faciliteert groepen om samen te werken en op een eenvoudige en transparante wijze informatie te delen in een (besloten) omgeving. Binnen de Atlas Leefomgeving bestaan al diverse samenwerkingsruimtes. Zo is er een samenwerking die zich bezig houdt met Ruimte voor gezondheid en een plek waar de Atlas samenkomt met onderwijsinstellingen. Door in te loggen op de Atlas komt u in de Mijn Atlas omgeving waar u kunt deelnemen aan de samenwerkingsruimtes.

Mijn Atlas

De Atlas Leefomgeving heeft een persoonlijke omgeving waar u komt door een account aan te maken onder de aanmeldknop. Na het verkrijgen van een account kunt u op uw eigen Atlas omgeving lezen wat er zoal speelt binnen het Atlas project en kunt u alle samenwerkingsruimtes vinden en u hiervoor aanmelden.

Waterinfodag 30 maart 2017

De Atlas Leefomgeving was aanwezig op de Waterinfodag op 30 maart 2017. Bekijk in het filmpje wat de Atlas heeft bijgedragen aan deze dag.

Atlas werkconferentie

Op de werkconferentie van de Atlas Leefomgeving op 31 maart 2016 hebben Youth reporters een videoverslag gemaakt van de dag. Alice Korsch, panellid van de Young Professionals Brabant, bezocht deze werkconferentie namens BrabantAdvies. Zij stelde de deelnemers van de werkconferentie twee voor haar cruciale vragen: wat houdt de Atlas Leefomgeving eigenlijk in, en wat kunnen wij als jongeren hier mee doen?

Atlas inspiratiedag

Tijdens de inspiratiedag voor de Atlas van de Leefomgeving geven de studenten van GeoMedia&Design (van de HAS) hun visie op de toekomst voor de Atlas. Ze brengen frisse ideeën over hologrammen en apps over het voetlicht. Bekijk hun pitches! Dit was op 11 november 2015.

Hacking for Sustainability 

De Atlas Leefomgeving probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van gebruikers. In 2016 is hier aan gewerkt door Hacking for Sustainability.

#hackingforsustainability is een app-competitie met data uit de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Atlas Leefomgeving. Voor deze app is een hele community opgezet. Het project wordt uitgevoerd door Open State Foundation in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Provincie Zuid Holland is partner en stelt voor het project data beschikbaar.

Hier komt binnenkort informatie over de toekomstige (functionele) ontwikkelingen binnen het Atlas Portaal.

Publicaties

Bekijk de folder om te weten hoe u zich als deelnemer of bronhouder kunt aansluiten bij de Atlas.