Speelruimte

Meer speelruimte beschikbaar

Er komt geleidelijk aan meer speelruimte per kind in Nederland. In 2010 was er gemiddeld een hectare openbare speelruimte ('georganiseerde' ruimte) beschikbaar per 49 kinderen. In 2000 moesten 53 kinderen het doen met een hectare speelruimte.

De meeste gemeenten met beperktere speelruimte liggen in het midden van het land. Speelvoorzieningen moeten niet te ver van de woning liggen. Voor kleuters moeten ze nog dichter bij huis liggen dan voor oudere kinderen.

Speelvelden en groen in en om de stad nodigen uit tot buitenspelen. Van buitenspelen word je fitter en leer je andere kinderen kennen.

Bekijk de hoeveelheid speelruimte per gemeente.

auteur: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu                    laatst bewerkt 14 januari 2015

Spelen is gezond

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hun creativiteit wordt gestimuleerd, hun intelligentie gescherpt en ze leren samenwerken. Bovendien is buitenspelen een vorm van bewegen die bijna ieder kind aanspreekt.

Steeds minder kinderen in Nederland spelen echter buiten en kinderen bewegen ook minder. Door te weinig beweging, in combinatie met een verkeerd voedingspatroon, hebben steeds meer kinderen vanaf 3 jaar overgewicht. Door bewegen is overgewicht tegen te gaan. Daarom is spelenderwijs bewegen heel belangrijk voor kinderen.

Dit lukt beter als er goede sport- en speelmogelijkheden zijn in de buurt. Buitenspelen is niet alleen leuk en goed voor de gezondheid van een kind, maar helpt ook bij integratie en het leggen van sociale contacten in de wijk.

auteur: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu                   laatst bewerkt 14 januari 2015

Richtlijn buitenspeelruimte

Wettelijk zijn geen normen vastgesteld voor de omvang en locatie van speelruimten. Wel hebben de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie (NUSO) en het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton een richtlijn opgesteld: 300 m2 buitenspeelruimte per hectare. Dit is 3% van het gebied dat voor wonen bestemd is. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gemeenten gevraagd zich aan deze richtlijn te houden.

Richtlijnen bewegen

Hoeveel moeten kinderen bewegen? Ook daar zijn richtlijnen voor gemaakt. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) moeten kinderen jonger dan 18 jaar minimaal 60 minuten per dag matig intensief lichamelijk actief zijn. Buitenspelen is belangrijk om deze norm te halen.


Richtlijnen afstand woning tot speelruimte

Ook voor de afstand van de woning tot een speelruimte zijn richtlijnen opgesteld. De rijksoverheid heeft samen met de levensmiddelenindustrie, horeca, werkgevers, zorgverzekeraars en sportorganisaties een Convenant Gezond Gewicht opgesteld. Hierin staat dat ieder kind een aantrekkelijke, veilige speelplek verdient binnen 400 meter van zijn huis.

Het Overleg Voorzitters Huurcommissies (OVH) stelt in het Waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte dat speelgelegenheden voor jonge kinderen bij voorkeur binnen 100 tot 200 meter van huis te vinden moeten zijn en voor oudere kinderen binnen 400 tot 800 meter.

Richtlijnen veiligheid speeltoestellen

In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen staan wettelijke richtlijnen die de veiligheid van speeltoestellen moeten waarborgen.


Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Ook kunnen gemeenten, lokale ondernemers en professionals zich aansluiten bij de JOGG-beweging. Het JOGG-bureau levert ondersteuning bij de implementatie van de aanpak en werkt samen met publieke en private partijen om de JOGG-beweging groot te maken.

auteur: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu                        laatst bewerkt 14 januari 2015

Wat kunt u als burger zelf doen?

  • Organiseer activiteiten op buitenspeelplekken, zoals een kinderpartijtje of een (school)toernooi;
  • Zoek een Speelnatuurlokatie bij u in de buurt;
  • Doe voorstellen aan uw gemeente voor de inrichting van speelruimten. Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden;
  • Doe voorstellen aan uw gemeente voor de verbetering van speelruimten;
  • Geef onveilige situaties en slecht onderhoud van speelvoorzieningen door aan uw gemeente;
  • Meld klachten over speeltoestellen bij de Voedsel en Waren Autoriteit via telefoon: (0800) 0488.


Meer inspiratie nodig? Kijk op de Gezondontwerpwijzer.

Wat kunt u als professional doen?

Wilt u aan de slag om uw leefomgeving zo in te richten dat het sporten en spelen stimuleert? Kijk dan in de Gezondontwerpwijzer.

Sluit u aan bij de JOGG-beweging.

auteur: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu                   laatst bewerkt 14 januari 2015

Instrumenten

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Stappenplan van Fonds 1818 voor basisscholen om een groen schoolplein te ontwikkelen.

Publicaties

Rapport over effecten van het bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen.