Tevredenheid

Groen om in te ontspannen

Wij hebben meer vrije tijd en tegelijkertijd ervaren we een toenemende werkdruk. Dat betekent dat we steeds meer behoefte hebben aan ontspanning, ruimte, frisse lucht, stilte en afleiding. Daarom zijn er meer bossen, parken en andere natuur in de directe woonomgeving nodig.
De hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad staat sterk onder druk door de woningbouw en verkeersdrukte.

 

Tevreden over buurtgroen

Uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON) blijkt dat in 2009 bijna 79% van de Nederlandse inwoners (zeer) tevreden was met het groen in hun woonomgeving. Ten opzichte van eerdere metingen (2006 en 2002) is de tevredenheid over het buurtgroen licht afgenomen. In 2006 was 81% en in 2002 zelfs nog 90% van de Nederlanders (zeer) tevreden.

 

Bewoners in het westen van het land zijn minder tevreden met het groen in hun buurt dan bewoners in het noorden en oosten. Vooral de grote steden in het westen scoren onder het gemiddelde.

Het Rijk wil in de Randstad de tevredenheid over het groen om de steden in 2013 op hetzelfde niveau brengen als in de rest van Nederland.

In de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte kunt u meer lezen over de beleving van groen.

laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

Tevredenheid

Hoe meer groen in de buurt, hoe prettiger bewoners het vinden. Niet alleen zijn ze dan tevredener over het groen zelf, maar ook over de buurt. Naast hoeveelheid groen speelt ook goed onderhoud en de aanwezigheid van speelgroen bij bewoners een rol.

Tevredenheid hangt ook samen met de functie van het groen. Als er veel activiteiten mogelijk zijn, zoals wandelen, fietsen, spelen, zijn bewoners tevredener. Dus: hoe meer recreatief groen, hoe beter.

Een groene woonomgeving, met bomen, bloemen en plantsoenen nodigt uit tot spelen en bewegen (wandelen, fietsen, sporten) en ook tot sociaal contact. Mensen voelen zich gezonder als er vlakbij hun huis meer groen is.

laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

 

In de stad

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan al het openbaar groen in de steden en dorpen. Steeds vaker worden bewoners bij het ontwerp en beheer van het openbaar groen betrokken. Door het faciliteren van groen zelfbeheer en buurttuinen geven gemeenten bewoners invloed op hun omgeving en kan de kwaliteit en tevredenheid van bewoners toenemen.

 

Om de stad

Het Rijk wil dat bewoners van de Randstad in 2013 net zo tevreden zijn met het groen om de stad als bewoners in de rest van Nederland. Dit wil ze bereiken door meer wandel- en fietspaden aan te leggen.

Daarnaast wil de overheid stimuleren dat natuurgebieden, Nationale Landschappen en boerenland toegankelijk zijn voor recreatie.

Op deze manier ontstaan er meer recreatiemogelijkheden.

laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

Wat kunt u als burger zelf doen?

Maak uw buurt groener
Beplant bijvoorbeeld een boomspiegel of leg een geveltuintje aan. Een aantal gemeenten hebben een subsidieregeling ingesteld voor huiseigenaren om groene daken aan te leggen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. Inspiratie nodig om uw buurt groener te maken? Kijk eens op de Gezondontwerpwijzer.

Er op uit
Ontdek het groen vlakbij uw woonomgeving. Maak een boswandeling of ga er op uit met de fiets. Routes kunt u onder andere vinden op de sites van de ANWB, Fietspad.nl, de Fietsersbond, Wandelnet en Wandelpad.nl.

Klacht of suggestie?
Hebt u een klacht of suggestie over onderhoud of verbetering van het groen? Geef die dan door aan uw gemeente.

Wat kunt u als professional doen?

  • Leer van de ervaringen van anderen. Kijk eens op de Gezondontwerpwijzer voor inspirerende idee├źn.
  • Stimuleer en faciliteer groen zelfbeheer.
  • Houd bij de inrichting van openbaar groen rekening met de wensen van bewoners.
  • Stimuleer en faciliteer huiseigenaren om groene daken aan te leggen.

    laatst bijgewerkt 31 oktober 2013

Feiten en cijfers

Waardering van groen om de stad van gemeenten in Nederland in percentage tevredenheid bewoners.

Instrumenten

Er zijn veel verschillende apps beschikbaar voor het plannen van wandelroutes. De ANWB noemt vijf voorbeelden.

Er zijn veel verschillende apps beschikbaar voor het plannen van fietsroutes. Op deze pagina van "Nederland Fietsland" staat een beknopt overzicht.

De brochure geeft inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe groen ingezet kan worden om de gezondheid van bewoners te verbeteren. Daarbij geeft het een stappenplan om een groene en gezonde wijk te realiseren.

Fietsrouteplanner van de Fietsersbond.

Dit vademecum van het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos geeft richtlijnen om een park beter toegankelijk te maken voor iedereen, met aandacht voor onder andere ontwerp, beheer en onderhoud van wandelpaden, speelzones en parkmeubilair. Het vademecum besteedt in het bijzonder aandacht aan gehandicapten.

Publicaties

In de Belevingswaardenmonitor 2009 is de beleving en de waardering van het buurtgroen en het groen in de wijdere leefomgeving onderzocht.