Waterrecreatie

Waterrecreatie

Zwemmen, zeilen, surfen, vissen, kanoën, schaatsen… Nederland is een waterland. En veel Nederlanders recreëren in of bij het water. Bovendien liggen er veel wandel- en fietspaden langs het water.
 
Een waterrijke omgeving helpt om te ontspannen en bij te komen. En het nodigt uit tot bewegen. Dit is goed voor de gezondheid van mensen.
 
De Nederlandse overheid, de watersportsector en ondernemers zorgen samen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van plekken om te recreëren.
laatst bewerkt 8 december 2016

Met welke schepen kan je waar varen:

Recreatie is gezond

Er zijn veel verschillende vormen van waterrecreatie. Van rustig varen in een motorboot tot intensief sporten. Van alleen genieten tot met een groep roeien of zeilen.
 
Uit onderzoek is gebleken dat recreatie goed is voor de gezondheid. Het helpt tegen stress, nodigt uit tot bewegen en leidt tot sociaal contact.
 

Water werkt verkoelend

Veel mensen zoeken het water op wanneer het heet is. Op en bij het water kan het graden koeler zijn dan in de stad. Let wel op dat de huid op het water sneller verbrand.
 

Ziek van water

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater is goed en wordt in het zwemseizoen vaak gecontroleerd. Verontreinigd water kan bij huidcontact of inslikken echter ziekten veroorzaken. Mogelijke gezondheidsklachten na contact met verontreinigd oppervlaktewater zijn maagdarminfecties, huidklachten (o.a. zwemmersjeuk), oor- of oogontsteking en/of griepachtige verschijnselen.
 
Onderkoeling is gevaarlijk. Je kunt er dood aan gaan. In water raakt het lichaam ongeveer 20 keer sneller warmte kwijt dan in lucht. Hoe kouder het water, hoe sneller het proces verloopt. Bij onderkoeling (de lichaamstemperatuur is onder 35oC) neemt kracht, coördinatie en beoordelingsvermogen af. Koelt het lichaam verder af, dan kan dit leiden tot bewusteloosheid en uiteindelijk een hartstilstand. Op de website Varen doe je samen lees je hoe onderkoeling kan worden voorkomen en hoe te handelen bij onderkoeling.
 

laatst bewerkt 8 december 2016

Beleidsvisie Recreatietoervaartnet (BRTN)

Nederland heeft een groot netwerk van vaarwegen voor recreatievaren. Rijk en provincies werken samen met de watersportsector om de kwaliteit van dit netwerk te verbeteren en knelpunten in het netwerk te voorkomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het opstellen van normen voor doorvaartmaten, het voorkomen van het afsluiten van vaarwegen door lage vaste bruggen en het verhogen van de aantrekkelijkheid van de vaarwegen.
 

Vaarweg- en havenbeheer

Bij water dat als vaarweg is bestempeld, legt de overheid onder andere vast hoe breed en diep het water moet zijn. Het Rijk doet dit voor de rijkswateren (de zee, grote rivieren en kanalen) en de provincie voor de regionale wateren.
 
De waterbeheerders zorgen op hun beurt dat de vaarwegen aan deze breedte- en dieptenormen voldoen. Daarvoor baggeren ze de bodem en maaien ze als er teveel waterplanten zijn. Rijkswaterstaat onderhoudt de rijkswateren. Provincies kiezen wie het beheer uitvoert. Vaak is dat het waterschap, soms de provincie zelf en in het geval van havens kan het ook een gemeente zijn.
 

laatst bewerkt 8 december 2016

Erop uit

Er zijn veel verschillende manieren om te genieten van het water. Op Ons Water staat een overzicht van uitjes die met water te maken hebben. En kijk bijvoorbeeld ook eens onder de knop ‘Producten' naar kaarten met recreatieve waterroutes of naar het onderwerp ‘Zwemwater'.
 

Iets niet in orde?

Is er iets niet in orde met het water? Meldt het aan de overheid. Dit kan centraal op Meldpunt water.
 

laatst bewerkt 8 december 2016

Feiten en cijfers

Factsheet van Waterrecreatie Nederland over de waarde van watersport voor de Nederlandse economie (peiljaar 2015).

Kaarten

Op de kaart staan de buitenzwemplekken in Nederland met een beoordeling van de kwaliteit ervan. De betekenis ervan staat in de legenda bij de kaart:

Actuele kaart over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken waarvan tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) de zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid wordt gecontroleerd door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Actueel overzicht van alle schaatsmogelijkheden in Nederland: toertochten, inline tochten, natuurijsbanen en kunstijsbanen.

Op de kanokaart van Kanoweb vind je kanocampings, -events, -verhuur, -winkels, - verenigingen, -clubs en natuurlijk meer dan voldoende kanoroutes, instap- uitstap- en overdraagplaatsen al dan niet voorzien van kanostoep.

Multimedia

Op onswater.nl vind je voorbeelden van projecten voor schoon en veilig water, tips voor waterbelevenissen en bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met water bezig zijn. Er komen steeds nieuwe projecten, tips, belevenissen en waterverhalen bij. Deze link verwijst naar het youtubekanaal van Ons Water.

Publicaties

Deze visie is ontwikkeld door de waterrecreatiesector. Betrokken organisaties zijn de ANWB, het Watersportverbond , Sportvisserij Nederland, het Nederlands Platform voor Waterrecreatie, HISWA Vereniging en Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Bij de totstandkoming zijn verder de publieke partners van SRN – de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – betrokken.

"De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds en daarmee ook de wens de unieke mogelijkheden van Nederland verder te ontwikkelen en benutten. In een land met volop plannen en nieuwe regels vraagt dat niet alleen om een sterke visie, maar ook om een sector die gemotiveerd en geïnspireerd samenwerkt. De toename van recreatief watergebruik maakt nieuwe voorzieningen, extra ruimte en een betere toegankelijkheid van water noodzakelijk. Om ‘Nederland waterrecreatieland' mogelijk te maken is het essentieel om bestaande geldstromen te borgen en nieuwe financieringsmogelijkheden te creëren."