"Gezamenlijk gaat boven individueel"

Hij is gedreven om de provincie Zuid-Holland nog voor 18 mei aan te laten sluiten bij de Atlas Leefomgeving. Hij kent de Atlas namelijk al vanaf de begintijd, meer dan 10 jaar geleden, toen hij bij de eerste stappen ervan betrokken was. Zijn aanvankelijke enthousiasme blijkt te zijn gebleven en wordt door hemzelf waar mogelijk ingezet voor ‘zendingswerk'. Johan van Arragon is senior IT-adviseur bij de provincie Zuid-Holland en heeft diepe sporen in de geo-informatie.

"Vroeger moest je iedereen, ook juristen, overtuigen van het belang van open data en transparantie. Die discussie is genomen, die is voorbij. We zullen nu op 18 mei, tijdens de werkconferentie van de Atlas, vooral aan data-leveranciers moeten meegeven dat het goed is wat ze doen." Johan praat met bezieling over geodata en alles wat daarbij komt kijken. Zijn CV staat dan ook vol met geowerkzaamheden. Zo is hij bijvoorbeeld beleidsmedewerker GIS en hoofd sectie GIS van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van het interprovinciale overleg van geo-coördinatoren  geweest. Momenteel is hij onder andere voorzitter van de landelijke klankbordgroep INSPIRE. Hij is een echte ‘geoman', zou je kunnen zeggen. En hij verheugt zich op de jaarlijkse werkconferentie. "Ook de gedeputeerde van Zuid-Holland, Rogier van de Sande, is enthousiast over opendata en is voor transparantie. Hij gaat spreken op de achttiende en dat zal zeker een inspirerend verhaal worden."

Samen

Het codewoord in ons gesprek is het begrip ‘samen'. Naast andere positieve aspecten van de Atlas vindt hij het feit dat heel veel partners meedoen, een groot pluspunt. "Het is ontzettend belangrijk om samen te werken met andere organisaties en over provinciegrenzen heen. Stel dat elke provincie z'n eigen risicokaart zou maken. Dan had je 12 risicokaarten! En wat doe je dan op de grens van de provincie? Daar mis je dan een heel stuk. Je krijgt waarschijnlijk ook onvergelijkbare kaarten. Nee, we doen dit niet voor onszelf, we moeten een goede dienst verlenen en dus is samenwerken erg belangrijk."

Meerwaarde Atlas

De provincie Zuid-Holland heeft zelf een mooie viewer met heel veel informatie. Ziet Johan wel een toegevoegde waarde van de Atlas? Daar geeft hij een duidelijk ja op als antwoord. "Er zijn twee aspecten waarop de Atlas Leefomgeving een duidelijke meerwaarde heeft. Ten eerste het feit dat er veel begrijpelijke informatie op staat. Bezoekers van de site kunnen in duidelijke taal lezen waar het over gaat en worden bovendien doorverwezen naar andere plekken voor diepere info. Ten tweede vormt de Atlas één loket voor veel vragen. Je hoeft niet overal verschillende kaarten op te halen over de verschillende onderwerpen, maar je kunt op 1 plek terecht. Ik vind de Atlas hét portaal voor milieu en gezondheid."

Zendingswerk en 18 mei

Vandaar dat hij graag ziet dat de provincie Zuid-Holland haar kaarten ook beschikbaar stelt op de Atlas Leefomgeving. "Waarom zouden we van alles ontwikkelen, terwijl het ook in de Atlas kan?" Daar werkt hij aan door beleidsafdelingen binnen de provincie Zuid-Holland warm te maken voor de Atlas. Vooral de afdelingen milieu & mobiliteit en water & groen zouden volgens hem prima deze dienst kunnen verlenen.

Hij hoopt veel mensen mee te krijgen op 18 mei. Zodat ze kunnen zien hoe belangrijk het is. Van belang is tevens dat aan alle bezoekers gedemonstreerd wordt hoe nuttig de Atlas is. Johan: "Niet alleen door te kijken naar het resultaat voor de doelgroep, maar ook naar het resultaat voor jezelf. Door informatie op kaart te zetten en openbaar te maken, ga je goed nadenken over de kwaliteit van je data. Dat is hartstikke goed. Door in gesprek met anderen te gaan en te blijven, kom je bovendien tot een steeds verdere verbetering van je eigen informatie."

Er is nog een belangrijk aspect aan de achttiende. "Het is al heel wat om data op kaart te krijgen, maar het bijhouden vergt echt zendingswerk. Wat dat betreft is de werkconferentie van 18 mei een mooie kans om iedereen daarvoor enthousiast te houden."

Gevoeligheden lopen terug

Er is tevredenheid over de Atlas, maar compleet zijn we volgens Johan nog niet. Naast het feit dat nog niet alle provincies meedoen, zou het voor hem een pré zijn als informatie uit verschillende bronnen kan worden samengesteld. Bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit. "Het zou mooi zijn als je een label te zien krijgt waarmee in één oogopslag inzichtelijk wordt hoe het bij jou in de buurt gesteld is met de lucht. Dat kan in de vorm van een stoplicht zijn."

Er zijn bij de Atlas weleens pogingen geweest om verschillende informatie te combineren, waardoor bijvoorbeeld per huis een geluidlabel kon worden getoond. Al snel komen dan van alle kanten discussies los over de gevolgen die dat kan hebben. Het was dan té gevoelig. Johan: "Volgens mij zijn we bij de overheid erg gevoelig voor gevoeligheden. We zijn vaak bang voor claims." Het gaat dan bijvoorbeeld om de vrees dat iemand schade verhaalt (bijvoorbeeld door waardedaling van zijn/haar huis) als er allerlei zaken openbaar zijn. "Maar", vervolgt Johan, "in de loop der jaren zie je wel dat op dit punt veel verandert. Eigenlijk is inmiddels alles als open data beschikbaar."


Tip voor de Atlas

Wij kijken uit naar 18 mei. Johan geeft ons op de valreep van het gesprek nog een advies mee. "Blijf altijd kijken waar je staat en blijf altijd toetsen of je nog ergens kunt samenwerken. Volg de ontwikkelingen die rondom de Atlas gaande zijn en beoordeel steeds weer of je ergens bij moet aansluiten of dat je je moet herpositioneren."