Privacy & proclaimer

 

Privacy

Bij de Atlas Leefomgeving wordt de privacy van alle bezoekers die van onze diensten gebruikmaken, zo goed mogelijk gewaarborgd. Informatie over bezoeken aan de Atlas wordt alleen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de Atlas Leefomgeving.

Proclaimer

Atlasleefomgeving.nl geeft informatie over de kwaliteit van uw leefomgeving. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het IPO, de VNG en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met provincies en gemeenten.

In verschillende onderdelen van de Atlas Leefomgeving wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij die onderdelen (bijvoorbeeld geluid wegverkeer op locatie) vindt u onder de kop ‘Over de kaart' informatie over onder andere de instantie die verantwoordelijk is voor de gegevens en voor de actualiteit en volledigheid ervan.

Er is veel zorg en aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie. We kunnen echter niet garanderen dat deze altijd geheel vrij is van gebreken. Als de informatie essentieel voor u is, adviseren we u de informatie bij de verantwoordelijke instantie te controleren.

Komt u op deze site informatie tegen, die volgens u onjuist is, neem dan contact met ons op.

Het RIVM verzorgt de eindredactie van atlasleefomgeving.nl. U kunt de redactie documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven mailen via ‘Contact'.