Veelgestelde vragen

 

Inhoudelijke vragen

De Atlas Leefomgeving is een portaal waarop allerlei informatie over de leefomgeving wordt samengebracht. Inhoudelijke vragen kunnen daarom het beste bij de aanbieders van die informatie worden gesteld. Om erachter te komen wie de aanbieder is; ga naar de betreffende kaart en zoek in de bijsluiter het tweede tabblad op.  Onderaan het tweede tabblad van de bijsluiter staan links naar ‘Contacten' en naar ‘Metametadata'. Op beide locaties is een e-mailadres van de aanbieder/bronhouder van de kaart te vinden. Via dit mailadres kunt u specifieke vragen stellen over hetgeen op de kaart getoond wordt.

Overige vragen

Heeft u overige vragen over de Atlas Leefomgeving, dan vindt u hier enkele antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stel direct uw vraag via het vragenformulier hiernaast.

Vragen algemeen

Wat is de Atlas Leefomgeving?
De Atlas leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om milieuthema's die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderwerpen zijn onder andere luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten. U kunt gemakkelijk zelf kaarten kiezen en vaak tot op buurtniveau inzoomen. Soms kunt u zelfs tot in uw eigen straat kijken. De overzichtelijk ingedeelde achtergrondinformatie biedt ook de mogelijkheid om zo diep als gewenst in de onderwerpen te duiken.

Mag ik de kaarten gebruiken in mijn onderzoek?

Alle kaarten in de Atlas Leefomgeving zijn openbaar en kunnen dus voor onderzoek en in rapportages en beleidsstukken worden gebruikt. In de metadata (tweede tabblad bijsluiter) kunt u zien wie de kaart heeft gemaakt en beheert.

Let op: de zgn. inspire-data zijn altijd vrij te gebruiken, bij sommige andere datasets kunnen nog (juridische) gebruiksbeperkingen zitten. Deze eventuele gebruiksbeperkingen staan vermeld in de metadata.


Hoe gebruik ik de atlas?
Ga naar de pagina Kaarten. Kies een locatie door op de blauwe pijl rechtsboven in blokje locatie te klikken en vul een straat- en plaatsnaam of een postcode in. Uw locatie automatisch laten kiezen of klikken op de kaart is ook mogelijk. Selecteer onderaan in de leefomgeving bibliotheek een thema en vervolgens de kaart die u wilt bekijken. Klik op de knop "Kaarten tonen". U ziet nu een kaartbeeld van het gekozen onderwerp op de door u gekozen locatie met een korte beschrijving van het onderwerp. U kunt twee locaties met elkaar vergelijken door in het locatie-blokje onder ‘kaart' op het icoontje te klikken. U kunt bijvoorbeeld geluidskaarten van twee locaties met elkaar vergelijken en zo in een oogopslag zien op welke locatie minder verkeerslawaai is. Ook kunt u bijvoorbeeld de kaart met Rijksmonumenten en Nationale parken van één gebied over elkaar leggen om te zien welke Rijksmonumenten in het groen liggen. Onder ‘Meer weten' vindt u achtergrondinformatie over de onderwerpen in de Atlas. Bijvoorbeeld over de invloed van lucht of groen op uw gezondheid en de maatregelen die de overheid neemt om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Ook vindt u er tips over wat u zelf kunt ondernemen om uw leefomgeving prettiger te maken. Op ‘Meedoen' kunt u op het discussieforum uw mening geven over allerlei onderwerpen. U kunt ideeën, documenten en zelfgemaakte kaarten uitwisselen.

Wat kan ik met een account op de Atlas Leefomgeving?

U kunt op de Atlas Leefomgeving een persoonlijk account aanmaken. Dit kan via de aanmeldknop rechtsboven in de website. Het invoeren van een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres zijn voldoende om een account aan te maken.

U heeft met een Atlas Leefomgeving account toegang tot de zogenaamde 'Mijn Atlas' omgeving. Op 'Mijn Atlas' kunt lezen wat er zoal speelt binnen het Atlas project en kunt u alle samenwerkingsruimtes vinden en u hiervoor aanmelden.

 


Wat is een samenwerkingsruimte?

Binnen de Atlas Leefomgeving is het mogelijk gebruik te maken van een samenwerkingsruimte, ook wel 'Social Office' of 'Community of Practice' genoemd. In die ruimte kan worden samengewerkt met een groep mensen rond een bepaald thema of gebied. Een samenwerkingsruimte kan voor iedereen toegankelijk of besloten zijn en biedt mogelijkheden om documenten uit te wisselen, kaarten te bekijken en te combineren. Het is een plaats om informatie te vinden, te delen, vast te leggen en te verzamelen.

Een samenwerkingsruimte faciliteert groepen om samen te werken en op een eenvoudige en transparante wijze informatie te delen in een (besloten) omgeving. Binnen de Atlas Leefomgeving bestaan al diverse samenwerkingsruimtes. Zo is er een samenwerking die zich bezig houdt met Ruimte voor gezondheid en een plek waar de Atlas samenkomt met onderwijsinstellingen. Door in te loggen op de Atlas komt u in de Mijn Atlas omgeving waar u kunt deelnemen aan de samenwerkingsruimtes.


Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart en de informatie?
Inhoudelijke vragen over een kaart kunt u stellen via het contactformulier of rechtstreeks aan de bronhouder. De contactgegevens van de bronhouder vindt u bij de toelichting van de kaart onder het tabblad ‘Over de kaart'.

Vragen over kaarten

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Alle kaarten worden via een zogenaamd wms bestand op het Nationaal Georegister aangeboden. In de toelichting bij een kaart, onder de tab ‘Over de kaart' vindt u onder het kopje 'Distributie' de virtuele locatie van de dataset. Dit is een url van de wms die u eenvoudig kunt toevoegen in GIS software. Hoe? Lees het stappenplan. Bij dit stappenplan maken we gebruik van ArcGIS 10.1:

 1. Vind de url van de wms (onder: ‘locatie dataset') in de toelichting bij de kaart.
 2. Open ArcGIS en druk op de ‘Add data' knop.
 3. Kies in het mapje GIS Servers voor ‘Add WMS Server'.
 4. Kopieer de url van de wms in de ‘URL' regel en klik op de knop ‘Get Layers'. Druk op OK om de lagen toe te voegen aan uw ‘Add data' map.
 5. Selecteer de toegevoegde data en klik op OK.
 6. Vink vervolgens de laag aan die u wilt zien.
   

U kunt dit doen met alle kaarten in de atlas en zo eenvoudig kaarten uit de atlas combineren met uw eigen data. Bekijk het stappenplan aan de hand van afbeeldingen. Druk op de afbeeldingen om deze te vergroten.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

 

 


Kan ik de achterliggende data van een kaart krijgen?
Momenteel is het nog niet mogelijk om de data die in de kaart wordt getoond ook direct uit de Atlas te ‘trekken'.  In de toekomst willen we dat wel mogelijk maken.Dan komt er een download faciliteit in de atlassen.

Is het mogelijk om kaarten ook in eigen viewer te ontsluiten?

Het merendeel van de services die in de Atlas ontsloten worden, is afkomstig uit het NGR. Deze kunnen inderdaad ook door een andere (bijvoorbeeld gemeentelijke) viewer ontsloten worden, mits deze viewer wms- en/of wfs-services ondersteunt.

Op de website van het NGR kunt u een zoekterm invullen en dan komt u bij de aanwezige datasets. Als u daar op klikt, komt u in het veld met de zgn. metadata (de beschrijving van de dataset).

Let op: de zgn. inspire-data zijn altijd vrij te gebruiken, bij sommige andere datasets kunnen nog (juridische) gebruiksbeperkingen zitten. Deze eventuele gebruiksbeperkingen staan vermeld in de metadata (zie tweede tabblad bijsluiter bij de kaart).


Kan ik de kaartgegevens downloaden?
Het is in principe niet mogelijk de gegevens te downloaden. Wel kunnen de gegevens bij de eigenaar (bronhouder)  worden opgevraagd.

Kan ik kaarten bewerken of opslaan?
Ja, via de gereedschapsknop kunt u kaarten downloaden, bewaren en opnemen op een eigen webpagina of per email versturen.

Wat is het verschil tussen kaarten per thema en regionale kaarten?

De Atlas Leefomgeving geeft informatie op postcodeniveau over milieuthema's (lucht, geluid, groen, etc.). Deze informatie wordt weergegeven op kaarten met bijbehorende teksten, figuren en verwijzingen naar andere informatie. De algemene toelichting op de kaarten is afkomstig van de Atlasorganisatie. Bronhouders (eigenaars van de kaarten) kunnen hier locatiespecifieke toelichting aan toevoegen.

Naast deze informatie kunnen bronhouders ook zelf andere kaarten aanleveren (de zogenaamde regionale kaarten). Deze kaarten worden niet toegelicht door de Atlasorganisatie, maar alleen door de bronhouder zelf.


Ik zie op de Atlas Leefomgeving een kaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?
De topografische kaart die als referentie in Atlas Leefomgeving zichtbaar is, is afkomstig van het Kadaster. Deze kaart (evenals de luchtfoto's) wordt jaarlijks geactualiseerd. Het kan dus voorkomen dat Atlas Leefomgeving een wat verouderde ondergrond laat zien.

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart en de informatie?
Inhoudelijke vragen over een kaart kunt u stellen via het contactformulier of rechtstreeks aan de bronhouder. De contactgegevens van de bronhouder vindt u bij de toelichting van de kaart onder het tabblad ‘Over de kaart'.

Waarom is de Atlas niet landsdekkend?
De Atlas Leefomgeving is in ontwikkeling. Er worden regelmatig nieuwe kaarten en onderwerpen toegevoegd. Omdat de Atlas Leefomgeving afhankelijk is van het aanbod van beschikbare kaarten van bronhouders (zoals gemeenten, provincies), kan de volledigheid en actualiteit per gebied verschillen. Aanvullingen of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

Waar is de kaart gebleven? Ik heb 'm eerder wel gezien.
Soms gaat er wat mis bij een bepaalde server en komt een kaart tijdelijk niet tevoorschijn. Als u dit bij ons meldt, gaan wij er achteraan.

Ik kan niet tot op buurtniveau inzoomen, hoe kan dat?

Elke kaart kan tot een bepaalde mate worden uitgezoomd en ingezoomd. Dit is afhankelijk van hetgeen je te zien kunt krijgen. Een aantal onderwerpen is tot op straatniveau te bekijken, maar sommige kaarten zijn niet tot een dergelijk niveau beschikbaar. Dit heeft ook te maken met de mate van betrouwbaarheid. Een ‘indicatieve' kaart die je heel ver kunt inzoomen, suggereert meer detail dan er eigenlijk is. Te ver in- of uitgezoomd? Dan krijgt u de volgende tekst rechts in beeld: Kaart buiten bereik, klik hier om naar het juiste niveau te gaan.


Ik zie geen toelichting in beeld bij mijn kaart. Kan ik de toelichting zelf openen?

Als u de toelichting via het kruisje heeft weggeklikt, kunt u deze op twee manieren weer tevoorschijn krijgen. Ofwel u opent een kaart opnieuw vanuit de bibliotheek, ofwel u drukt rechts boven de agenda op het potlood-symbooltje . Mocht de toelichting nog niet verschijnen, soms wil het wisselen van browser weleens helpen. Dit is het potloodsymbooltje:


Mijn toelichting is leeg.

Dit kan in een aantal gevallen gebeuren. Bij samengestelde kaarten bijvoorbeeld. Zoals bij de kaart  'geluid wegverkeer provinciale wegen over een etmaal'. Als je dan met het pijltje in Limburg (waar geen informatie van is) gaat staan, dan krijg je een lege toelichting. De melding in het vak van de toelichting is dan: 'geen bijsluiter beschikbaar'. Zodra je echter op een wel gevuld deel van de landkaart gaat staan, zal de toelichting zich vullen.

Er is nog een geval waarin dit kan optreden. Als de gekozen locatie in het water ligt, komt vaak geen toelichting tevoorschijn. Tip: verplaats de pijl iets meer op het land.


Vragen over luchtkwaliteit

Hoe komt het dat in de jaargemiddelde kaarten over 2015 zo'n duidelijke daling zit ten opzichte van de jaren ervoor?

In alle vier jaargemiddelde concentratiekaarten is in 2015 een flinke daling te zien ten opzichte van de jaren ervoor. Het gaat om stikstofdioxide, fijnstof (PM10) en fijnstof (PM2,5) en roet.

De stikstofdioxidemetingen op regionale en stadsachtergrondlocaties, die worden gebruikt voor de kalibratie van de getoonde kaart (berekeningen), vertonen al jaren een gestage daling. Dit is zichtbaar in de daling in concentratie in de berekende GCN-kaarten (gemiddelde concentratiekaarten) over Nederland (zie: geodata.rivm.nl). De gemiddelde concentratie in 2015 is 0,9 µg per kubieke meter lager dan in 2014, als gevolg van lagere emissies en meteorologische omstandigheden.

De fijnstofmetingen op regionale en stadsachtergrondlocaties, die worden gebruikt voor de kalibratie van de getoonde kaart (berekeningen) zijn gemiddeld over Nederland fors lager (2 µg per kubieke meter) dan die van 2012-2014. Dit is zichtbaar in de berekende GCN-kaarten (gemiddelde concentratiekaarten) van PM10 over 2015 (zie: geodata.rivm.nl) over Nederland. Dit is waarschijnlijk grotendeels als gevolg van de specifieke meteorologische omstandigheden in 2015.

Door het beperkte aantal metingen is de berekende kaart voor roet (berekeningen) niet gekalibreerd aan de hand van metingen. De EC-concentraties kunnen daarom het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht. De berekende EC-concentratie gemiddeld voor Nederland voor 2015 is 0,11 µg per kubieke meter lager dan in 2014 als gevolg van lagere emissies van wegverkeer in Nederland en een lagere bijdrage uit het buitenland door de toevallige meteorologische omstandigheden van 2015.

Achtergrondinformatie kunt u lezen in het rapport van G.J.M. Velders et al., Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland, Rapportage 2016, RIVM Rapport 2016-0068


Is er een meldpunt om slechte luchtkwaliteit van de buitenlucht te melden?

Het beste kunt u contact opnemen met de GGD van uw regio om dit te melden. Daar is verder advies te verkrijgen en indien zij dat nodig achten hebben ze de mogelijkheden om de luchtkwaliteit te komen onderzoeken.


Kan er aan de hand van de uurlijkse kaarten uit de Atlas gezien worden of er overschrijdingen van een luchtkwaliteitsnorm optreden?
De gegevens in de kaarten zijn indicatief en bedoeld om een indruk te krijgen van de actuele luchtkwaliteit. De kaarten zijn om meerdere redenen niet beoogd of geschikt als toetsingsinstrument. Ten gevolge van de actualiteit zijn bijvoorbeeld de gebruikte metingen nog ongevalideerd. En voor de berekeningen wordt heel Nederland simpelweg in vakken van 125x125 meter verdeeld, ongeacht of er een (snel)weg in dat vak zit. Als gevolg zijn resultaten van de berekeningen in een vak waar een (snel)weg in ligt relatief hoog). Daarnaast hoeft op de rijbaan zelf ook niet getoetst te worden. De actuele luchtkwaliteitskaarten (NO2, fijn stof,  ozon, LKI) in de Atlas Leefomgeving bevatten dus geen officiële toetslocaties en ook niet de gegevens op basis waarvan de officiële toetsing aan de grenswaarden wordt gedaan. De officiële toetslocaties zijn aangegeven in de NSL Monitoringstool, evenals de resultaten.

Waarom worden in de Atlas alleen berekeningen van luchtkwaliteit getoond?

Metingen van bijvoorbeeld stikstofdioxide of fijn stof geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt tijdens de metingen. Je hebt dus heel veel metingen nodig om een goed stads- of landsdekkend beeld te kunnen geven. Meten is uitermate duur en arbeidsintensief en vandaar dat er ook veel met berekeningen wordt gewerkt, zoals in de Atlas.

Op basis van modelberekeningen berekent het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) de waarden (NO2/fijnstof/etc.) langs de wegen. De resultaten van modelberekeningen worden in Nederland regelmatig met metingen vergeleken en hier zo nodig aan geijkt. Voor de Atlas Leefomgeving maken we van de berekeningen van het NSL een landsdekkende kaart. Als u uw postcode ingeeft, kunt u dan ook de (jaargemiddelde) waarde voor uw straat voor verschillende componenten zien.

Wilt u toch liever alleen de metingen zien die landelijk worden gedaan. Kijk dan op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit:


Is er een meldpunt om slechte luchtkwaliteit van de binnenlucht te melden?

Het beste kunt u contact opnemen met de GGD van uw regio om dit te melden. Daar is verder advies te verkrijgen en indien zij dat nodig achten hebben ze de mogelijkheden om de luchtkwaliteit te komen onderzoeken.


Vragen over natte koeltorens

Hoe meld ik een natte koeltoren aan?

Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door middel van het vernevelen van water in een open constructie.

Natte koeltorens kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid omdat deze – bij onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik – legionellabacteriën kunnen verspreiden die de Veteranenziekte (ofwel legionellose) kunnen veroorzaken.

U vindt in dit document een redelijk beknopte beschrijving.
Wilt u liever een uitgebreidere beschrijving, de handleiding vindt u hier.

In het kort gezegd komt het op de volgende stappen neer:

 1. Het gaat erom dat u eerst een account aanmaakt
 2. Daarna de Nattekoeltorenkaart selecteert
 3. Via de blauwe pijl rechtsboven de locatie invoert, of dit via klikken op de kaart doet
 4. Vervolgens de natte koeltoren aanmeldt
 5. De melding doorstuurt naar het bevoegd gezag


 

$Titel.getData()

Neem contact op
Mijn vraag staat er niet bij
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Te identificeren tekst