In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de asbestsituatie in schoolgebouwen (versie november 2016). U kunt aan de kleur van het schoolgebouw zien of het gebouw asbestverdacht is (oranje) of niet (groen) en of een asbestverdacht gebouw is geïnventariseerd op asbest (geel).

Oranje weergegeven schoolgebouwen zijn asbestverdacht omdat ze zijn gebouwd voor 1994. Er is een grote kans dat asbest in het gebouw aanwezig is.

Groen weergegeven schoolgebouwen zijn niet asbestverdacht, omdat ze zijn gebouwd na 1994.

Geel weergegeven schoolgebouwen zijn gebouwen van voor 1994 waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. De gele kleur zegt dus niet of asbest is verwijderd.

Gezondheid
Asbest bestaat uit microscopische kleine vezels. Deze zijn met het blote oog niet te zien. Omdat de vezels zo klein zijn kunnen ze, wanneer asbestvezels worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en kan op de lange termijn mesothelioom (kanker aan de vliezen van de longen, borstwand en, in mindere mate, de onderbuik), longkanker, en stoflongen veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?
Neem contact op met de schooldirectie voor een actueel beeld van de asbestsituatie. Dit kan gewijzigd zijn omdat het inventariseren van asbest een continu proces is en er nog veel asbestinventarisaties op scholen plaatsvinden. Is het gebouw op de kaart geel gekleurd? Dan heeft de schooldirectie de resultaten van de asbestinventarisatie en kunnen zij u meer vertellen over eventuele lokale risico's en de beheersmaatregelen die ze hebben genomen.

Indien u beheerder of gebouweigenaar bent van een school heeft u de gelegenheid om de informatie in de kaart aan te passen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze Asbest pagina of op Kenniscentrum InfoMil.

Over de kaart

De kaart is samengesteld op basis van gegevens die de scholen zelf hebben aangeleverd in combinatie met de leeftijd van de gebouwen volgens de Basisadministratie gebouwen (BAG, versie november 2016). De kaart is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De informatie in de kaart is afkomstig van de resultaten van enquêtes die in 2011 en 2012 zijn gehouden. De kaart is geactualiseerd op basis van een GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst onderzoek welke in 2015 en 2016 is uitgevoerd. Bij dit onderzoek ging het om een landelijke steekproef waarbij de scholen in tien kleine en grote gemeenten zijn onderzocht. Tevens zijn in de nieuwe kaart doorgegeven wijzigingen verwerkt. De asbestkaart wordt regelmatig geactualiseerd.

laatst bewerkt 1 december 2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.