In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de asbestsituatie in ziekenhuizen. U kunt aan de kleur van het ziekenhuisgebouw zien of het gebouw asbestverdacht is (oranje) of niet (groen) en of een asbestverdacht gebouw is geïnventariseerd op asbest (geel).

Oranje weergegeven ziekenhuisgebouwen zijn asbestverdacht omdat ze zijn gebouwd voor 1994. Er is een grote kans dat asbest in het gebouw aanwezig is.

Groen weergegeven ziekenhuisgebouwen zijn niet asbestverdacht, omdat ze zijn gebouwd na 1994.

Geel weergegeven ziekenhuisgebouwen zijn gebouwen van voor 1994 waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. De gele kleur zegt dus niet of asbest is verwijderd. De gele kleur zegt dus niet of asbest is verwijderd. 

Gezondheid
Asbest bestaat uit microscopische kleine vezels. Deze zijn met het blote oog niet te zien. Omdat de vezels zo klein zijn kunnen ze, wanneer asbestvezels worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en kan op de lange termijn mesothelioom (kanker aan de vliezen van de longen, borstwand en, in mindere mate, de onderbuik), longkanker, en stoflongen veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?
Neem contact op met de ziekenhuisdirectie voor een actueel beeld van de asbestsituatie. Dit kan gewijzigd zijn omdat het inventariseren van asbest een continu proces is en er nog veel asbestinventarisaties in ziekenhuizen plaatsvinden. Is het gebouw op de kaart hierboven geel gekleurd? Dan heeft de ziekenhuisdirectie de resultaten van de asbestinventarisatie en kunnen zij u meer vertellen over eventuele lokale risico’s en de beheersmaatregelen die ze hebben genomen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze Asbest pagina of op Kenniscentrum InfoMil.

Over de kaart

De kaart is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kaart toont de situatie van 1 december 2012 op basis van gegevens die de ziekenhuizen zelf hebben aangeleverd in 2012. De gegevens zijn afkomstig van een enquête die in 2012 onder ziekenhuizen is gehouden. De Rijksoverheid spreekt sinds 2012 de ziekenhuizen aan op de eigen verantwoordelijkheid om een veilig ziekenhuis te bieden voor patiënten, bezoekers en werknemers. Om incidenten met asbest op ziekenhuizen te voorkomen zijn alle ziekenhuisbesturen geadviseerd om de asbestsituatie in hun ziekenhuisgebouw(en) te (laten) inventariseren. Het aantal ziekenhuisgebouwen met asbest was niet bekend. Daarom is aan alle ziekenhuizen gevraagd of er asbest aanwezig is. Ziekenhuizen moeten bij een risicovolle situatie actie ondernemen.

laatst bewerkt 17 juni 2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.