In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Het betreft statistische en topografische beschrijvingen van agglomeraties. Het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek omschrijft het begrip ‘bevolkingskern als volgt: het gaat om morfologisch aaneengesloten gebieden met hoofdzakelijk een groep woongebouwen met een duidelijk herkenbaar stratenpatroon van een minimale omvang.

In de CBS bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen opgenomen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van een Nederlandse gemeente. Niet opgenomen zijn illegaal in Nederland verblijvende personen en personen waarvoor uitzonderingen gelden, zoals diplomaten en NAVO-militairen. Voor nadere specificering over welke informatie u uit de kaart kunt halen, open het document ‘Bevolkingskernen in Nederland, 2011,' van het CBS. Door eerst op de i-knop te klikken (rechtsboven in het scherm) en vervolgens op een specifieke bevolkingskern, ziet u meer gegevens (oa over demografie).

Wat doet de overheid?

Het doel van het weergeven van bevolkingskernen is om inzicht te bieden in de spreiding van regio's met geconcentreerde bewoning. Tevens geeft men hiermee inzicht over de bevolkingsopbouw, de woningvoorraad en het bodemgebruik.

Over de kaart

De kaart is gemaakt op 23 mei 2014 en gebaseerd op gegevens van 2011. Het is nog onduidelijk wanneer een nieuwe kaart volgt.

Op de website van het CBS vindt u meer informatie over bevolkingskernen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Centraal Bureau voor de Statistiek. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.