In het kort

Wat ziet u?

U ziet per wijk hoeveel procent van de mensen van 19 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen voldoet. De Gezondheidsraad heeft deze richtlijnen opgesteld om gezondheidsklachten te voorkomen.

Relatie met gezondheid

Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Volgens de Beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks tenminste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Wandelen, fietsen en rustig zwemmen vallen daar bijvoorbeeld onder. Daarnaast worden spier- en botversterkende activiteiten zoals kracht- en conditietraining aanbevolen. Gemiddeld voldoet bijna de helft van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen.

Wat kunt u zelf doen?

Beweeg voldoende en voorkom stilzitten. Het kan al helpen om bijvoorbeeld lopend of op de fiets naar school, werk of winkel te gaan. Check hoe uw gemeente scoort op beweegvriendelijkheid


Over de kaart

De kaart is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de situatie in het jaar 2016.

Gebruikte gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016. Dit vragenlijstonderzoek wordt elke 4 jaar herhaald om de gezondheid op lokaal niveau te meten.

Berekeningen

Omdat er vaak te weinig mensen per wijk meedoen aan het onderzoek, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode vindt u hier.

Meer kaarten over sport en bewegen vindt u bij Sport op de Kaart.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 15-4-2019.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.