In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar de bomen staan in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart. Hierbij worden de bomen uitgedrukt als percentage bomen per gridcel van 10 x 10 meter. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten met struiken in Nederland en lage vegetatie (zoals graslanden) buiten het landbouwgebied.

Over de kaart

Het bestand is afgeleid van het AHN3 bestand (Actueel Hoogtebestand Nederland, op een resolutie van 0,5 meter) en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland. Voor de bomen is uitgegaan van een minimale hoogte van 2,5 meter.

Meer weten:
Kijk voor meer informatie bij het thema Groene Leefomgeving op Atlas Leefomgeving.

De kaart kunt u hier downloaden als Geotiff bestand (168 MB). Met behulp van GIS software zoals QGis kan dit bestand bekeken en geanalyseerd worden.

Laatst bewerkt 15-07-2020

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.