In het kort

Op de kaart ziet u hoeveel bruine ratten zijn gevangen per gewerkt aantal uren in 2018. De resultaten worden weergegeven in 5x5 km hokken, zogeheten uurhokken. 
Ratten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden (zoönosen). Het monitoren van de verspreiding van ratten is belangrijk om volksgezondheidsrisico’s in te schatten. Daarnaast kunnen door de monitoring bestrijdingsmaatregelen tegen ratten worden geëvalueerd.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor het jaar 2018. In de kaart is weergegeven hoeveel ratten als bijvangst zijn gevangen per gewerkt aantal uren. 
Muskusrattenbestrijders werken in uurhokken bij de bestrijding van de muskusratten. Bij de muskusrattenbestrijding worden soms ook onbedoeld andere dieren gevangen, waaronder bruine ratten. Deze bijvangsten worden geregistreerd. Het RIVM verwerkt de gegevens over bijvangsten van de bruine rat in een landelijk overzicht. Hierbij wordt gecorrigeerd voor het aantal uren dat wordt gewerkt in een uurhok, omdat de vanginspanning per uurhok varieert.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de website van de Unie van Waterschappen en op muskusrattenbestrijding.nl
Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.