In het kort

Op deze kaart staan rijksbeschermde buitenplaatsen waarvan ook het park beschermd is als rijksmonument. Sommige buitenplaatsen zijn (deels) toegankelijk voor publiek, terwijl andere helemaal niet of enkele dagen per jaar te bezoeken zijn.

Sommige buitenplaatsen waren oorspronkelijk kastelen of hoeves, die steeds verder zijn verfraaid. Ook zijn er de buitenhuizen die tussen de 16e en 19e eeuw werden aangelegd door rijke stedelingen. Kenmerkend is dat buitenplaatsen altijd bestaan uit een gebouwencomplex dat samenhangt met de omgeving: een park, tuinen of het landgoed.

Omdat buitenplaatsen uit meerdere onderdelen bestaan zijn deze als complex beschreven in het monumentenregister. De landhuizen zelf, eventuele bijgebouwen en andere bijzondere objecten, zoals kassen of koetshuizen, kunnen ook apart als rijksmonument zijn beschermd. Op de kaart zijn de afzonderlijke monumenten niet opgenomen: alleen de begrenzing van het beschermde gedeelte van de buitenplaats is op de kaart weergegeven.

Over de kaart

De grenzen van de buitenplaatsen, weergegeven als groen vlak, hebben de status Juridisch dan wel Informatief. Dat heeft betrekking op de aanwezigheid van een gedetailleerde begrenzingskaart bij de aanwijzingsprocedure van de buitenplaats. Is de status Informatief, dan is de begrenzing pas achteraf op kaart gezet, met behulp van de omschrijvingen van het complex die in het monumentenregister zijn opgenomen. Een verwijzing naar deze omschrijving is ook opgenomen in het bestand (klik op i links in het scherm en vervolgens in de kaart).

Meer weten?

Meer informatie over buitenplaatsen en cultureel erfgoed vindt u hier en op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Of op de website van Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. De gedetailleerde begrenzingskaarten (de ‘bolletjeskaarten’) zijn digitaal toegankelijk. Geef in het zoek veld bovenaan de pagina de naam van de buitenplaats en zoek op ‘Bouwkundige tekeningen’.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.