Lage flatjes in woonwijk

Ik wil verhuizen

Bent u van plan om te gaan verhuizen? Op deze pagina kunt u de kwaliteit van uw toekomstige leefomgeving checken. Want gaat u wonen in een omgeving met een goede luchtkwaliteit? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven, of vindt u het juist fijn om in een drukkere omgeving te wonen? Is er veel groen in uw omgeving waar u kunt ontspannen en zijn er wandel- of fietspaden waar u kunt recreëren? Op deze pagina krijgt u een betrouwbaar beeld van uw nieuwe leefomgeving.

Hoe is de luchtkwaliteit in uw nieuwe woonomgeving?

Fijnstof 2017 (PM10)

Kaart gemiddelde concentratie Fijnstof 2017

 

Iedereen wil het liefst zo gezond mogelijke lucht inademen. De luchtkwaliteit verschilt van plek tot plek, mede afhankelijk van de hoeveelheid industrie, verkeer en landbouw dat aanwezig is. Hoe staat het gemiddeld met de lucht die ik  buiten inadem? De kaart laat zien wat de luchtkwaliteit van het jaar 2017 was, op basis van de gemiddelde concentratie fijnstof (PM10).

Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Een deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout. Bijna 75- 80% van de hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Zo ontstaat fijnstof onder andere bij de verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer, bij het overslaan van bulkgoederen, in de veehouderij en door houtkachels en sigarettenrook. Volgens het luchtkwaliteitsbeleid mag de jaarlijkse gemiddelde concentratie fijnstof niet hoger zijn dan 40 µg/m3. De gemiddelde concentraties variëren voor fijnstof (PM10) tussen de 18 μg/m3 in Noord-Nederland en 22 μg/m3 in grote steden en de zuidelijke helft van Nederland. Op de kaart is een kleurenpallet te zien van hele goede luchtkwaliteit (blauw) tot iets minder goede luchtkwaliteit, maar wel onder de grenswaarde (rood).

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.

Hoeveel geluid is er in uw nieuwe woonomgeving?

Geluid is erg bepalend voor uw woonplezier. En daarbij is de ene persoon de andere niet. Er zijn mensen die houden van reuring en graag wonen in een omgeving waar veel geluid is van mens en verkeer. Andere mensen worden gelukkig van het geluid van vogels en wonen liever in een stille omgeving.

De kaart Geluid in Nederland (Lden) toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland voor wat betreft wegen, spoor, vliegvelden, industrie en windmolens. De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidsbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meeberekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. De gele kleuren staan voor weinig geluid in de omgeving en de rode kleuren voor veel geluid.

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.

 

 

 

Geluid in Nederland (Lden)

Hoe groen is uw nieuwe woonomgeving?

Groenkaart van Nederland

Kaart van het groen in Nederland

 

Een groene omgeving is goed voor uw gezondheid. Het zien van groen is niet alleen fijn, onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen minder gezondheidsklachten hebben.

De sociale cohesie is sterker in wijken met veel groen en men beweegt ook meer in een groene omgeving. Op de kaart kunt u zien waar het in Nederland groen is. Op de kaart staan alle bomen, struiken en lage vegetatie, zoals gras, weergegeven. Ook zijn de agrarische gebieden in Nederland hier op de kaart te zien. Hoe groener de kleur, hoe hoger het percentage groen.

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.

Hoe beweegvriendelijk is uw nieuwe woonomgeving?

Wonen in een omgeving waar u kunt recreëren en die uitdaagt om te bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Op de kaart kunt u zien hoe beweegvriendelijk uw gemeente is. De gele kleuren zijn gemeenten die onder het Nederlands gemiddelde voor beweegvriendelijkheid vallen en de groen gekleurde gemeenten doen het boven gemiddeld. In het rood kunt u zien waar de lange afstandswandelroutes liggen waar u heerlijk kunt wandelen. De groene lijnen laten de regionale fietsnetwerken zien. Lees meer over de beweegvriendelijke gemeente.

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweegvriendelijke omgeving, lange afstand wandelroutes en landelijke fietsroutes

Kaart van de beweegvriendelijkheid van de woonomgeving

Check het stedelijk hitte-eiland effect

Stedelijk hitte-eiland effect

Kaart van het stedelijk hitte-eiland effect

 

Bent u op zoek naar een woning in een stad? Inwoners van steden zijn kwetsbaarder voor hittestress, omdat het in de stad bijna altijd warmer is dan in het omringende buitengebied. Dit wordt het ‘stedelijk hitte-eiland-effect' (Urban Heat Island of UHI) genoemd. Het stedelijk hitte-eiland effect wordt veroorzaakt door absorptie van zonnestraling door (stenige) materialen, het gebrek aan verdamping en de uitstoot van warmte door menselijke activiteiten. Overdag zijn de temperatuurverschillen tussen stad en platteland gering (< 2  ̊C). De verschillen zijn vooral na zonsondergang groot doordat het in de stad langzamer afkoelt dan in het omringende gebied.

Benieuwd naar het stedelijk hitte-eiland effect in uw toekomstige woonomgeving? Check de kaart Stedelijk hitte-eiland-effect (UHI) in Nederland. Deze geeft het stedelijk hitte-eiland weer in   ̊C. Dit is het gemiddelde luchttemperatuursverschil tussen stedelijke en omliggende landelijke gebieden. De waarden op de kaart zijn jaargemiddelden. Het temperatuurverschil tussen stad en omringend gebied blijft daardoor onder de 3 graden. Op hete zomerdagen kan het verschil echter beduidend verder oplopen dan de waarden in de kaart, zeker tijdens de avonden als het platteland sneller afkoelt dan de stad. De maximum UHI-intensiteiten van Nederlandse steden lopen uiteen van 3 tot meer dan 7 graden  ̊C.

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.

Leefbaarometer: hoe leefbaar is uw buurt, wijk of gemeente?

Leefbaarheid heeft met verschillende zaken te maken: het type huizen, de mensen (jong, oud, arm-rijk, afkomst en opleiding) en voorzieningen. Benieuwd hoe leefbaar hoe uw nieuwe leefomgeving is?

Op de kaart Leefbaarometer  2016 ziet u de leefbaarheid in alle buurten, wijken en gemeenten. Hoe beter de 'leefbaarheidssituatie' (groene locaties op de kaart), hoe beter de buurt aansluit bij wat mensen nodig hebben om er te wonen of te werken. Leefbaarheid heeft met veel verschillende zaken te maken: het type huizen, de mensen (jong-oud, arm-rijk, afkomst, opleiding), criminaliteit en parken en voorzieningen in de omgeving. In deze kaart zijn honderd van dit soort gegevens verzameld en via een rekenmodel omgezet in één cijfer.  De kaart toont de gegevens per gemeente, wijk, buurt en per vierkant van 100 x 100 m. Hoe verder u op de kaart inzoomt, hoe meer details u ziet.

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.

 

 

 

Leefbaarometer

Kaart van de leefbaarometer

Hoe veilig is uw nieuwe woonomgeving?

Bovengrondse hoogspanningslijnen met indicatieve magneetveldzone en Inrichtingen gevaarlijke stoffen

Kaart van veiligheid in de buurt

Een veilige omgeving staat voorop bij het kiezen van een woning. In de kaart ziet u rode punten die staan voor een locatie met gevaarlijke stoffen, variërend van LPG tankstations tot kerncentrales. Als u inzoomt op de kaart ziet u wat voor soort bedrijf het is. De gekleurde lijnen op de kaart staan voor bovengrondse hoogspanningslijnen. De verschillende kleuren staan voor de verschillende spanningen die op de lijn staan. Als er stroom door de lijnen loopt, ontstaat er een magnetisch veld.

Klik op de kaarttitel om in te zoomen op uw (nieuwe) woonomgeving.