Check je plek 2.0

Check je plek

Hoe woon jij? Bekijk meteen hoe jouw leefomgeving scoort. Je leefomgeving is namelijk belangrijk voor je gezondheid. Hoe is de luchtkwaliteit? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven? Is er veel groen in je omgeving waar je kunt ontspannen? Ook leuk voor als je wilt verhuizen en een indruk wilt krijgen van je nieuwe buurt.

Typ je adres in en krijg meteen inzicht in de kwaliteit van jouw leefomgeving. Scroll naar beneden voor meer achtergrondinformatie.

check je plek app

Werking

Met het dashboard Check je plek  krijg je snel een overzicht van de leefomgeving rondom een adres of locatie. Als je een locatie selecteert, haalt ons systeem de informatie realtime op bij de aanbieders van deze gegevens. De ingevoerde adresgegevens worden niet bewaard. Als je vragen hebt over dit dashboard, of suggesties voor verbetering, laat het ons weten! Dat stellen we zeer op prijs.

Lees meer over de gebruikte methoden en keuze indicatoren

Smileys

Bij de blokken Leefomgevingskwaliteit en Buurtinformatie staat de informatie zowel als getal weergegeven (de waarde op die locatie), als met een gekleurde smiley (van groen tot rood). De smileys geven aan hoe goed of hoe slecht een bepaalde waarde scoort op de gekozen locatie  (zie toelichting hieronder). Je kunt de bijbehorende kaart ook bekijken. Klik op de titel om de kaart te openen. De kaart zoomt dan in op de gekozen locatie.

Fijnstof in de lucht

Je ziet de score van  fijnstofconcentraties van PM2,5 (deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer) in de lucht op de door jou gekozen locatie.  De concentratie is gemiddeld over één jaar (2022) en wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3).  Fijnstof is ook schadelijk in lage concentraties; er is geen veilig niveau. 

 De fijnstofconcentratie is onder de WHO advieswaarde (5 ug/ m3)

 De fijnstofconcentratie is tussen de WHO advieswaarde (5 ug/ m3) en WHO Interim target 4 (10 ug/ m3)

 De fijnstofconcentratie is tussen WHO Interim target 4 (10 ug/ m3) en WHO Interim target 2 (25 ug/ m3)

 De fijnstofconcentratie is boven WHO Interim target 2 (25 ug/ m3)

Bekijk de kaart

Lees meer over Fijnstof

 

Stikstofdioxide in de lucht

Je ziet de score van stikstofdioxideconcentraties op de door jou gekozen locatie.  De concentratie is het gemiddelde voor het jaar 2022 en wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). Stikstofdioxide is ook schadelijk in lage concentraties; er is geen veilig niveau. 

 De stikstofdioxideconcentratie is onder de WHO advieswaarde (10 ug/ m3)

 De stikstofdioxideconcentratie is tussen de WHO advieswaarde (10 ug/ m3) en WHO Interim target 3 (20 ug/ m3)

 De stikstofdioxideconcentratie is tussen WHO interim target 3 (20 ug/ m3) en WHO interim target 2 (30 ug/ m3)

 De stikstofdioxideconcentratie is boven WHO interim target 2 (30 ug/ m3)

Bekijk de kaart

Lees meer over Stikstofdioxide

 

Geluid

Je ziet de score van geluid van wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, industrie en windturbines op de door jou gekozen locatie. De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in LdenLevel day, evening, night, (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal.(Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal.

 De geluidsbelasting is minder dan 46 decibel (dB)

 De geluidsbelasting is tussen 46 dB en 50 dB

 De geluidsbelasting is tussen 51 dB en 55 dB

 De geluidsbelasting is tussen 56dB en 60 dB

 De geluidsbelasting is meer dan 60 dB

Bekijk de kaart

Lees meer over Geluid

 

Zomerhitte in de stad

Je ziet de score van het stedelijk hitte-eiland effect (UHI) op jouw gekozen locatie. Dit is het gemiddelde temperatuurverschil ( in °C) tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden.

 Zeer goed, de temperatuur is minder dan 0,5 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Goed, de temperatuur is tussen de 0,5 en 1 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Redelijk, de temperatuur is tussen de 1 en 1,5 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Matig, de temperatuur is tussen de 1,5 en 2 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Slecht, de temperatuur is 2 °C of meer hoger dan in omliggende landelijke gebieden

Bekijk de kaart

Lees meer over Stedelijk hitte-eilandeffect

 

Buurtinformatie

Je ziet de score van allerlei voorzieningen in de directe omgeving van jouw gekozen locatie. De gegevens komen van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) met buurtinformatie uit 2021/2022. Het geeft de gemiddelde afstand over de weg tot de dichtstbijzijnde huisartspraktijk, kinderdagverblijf, basisschool en supermarkt weer van de buurt waar jouw gekozen locatie in ligt. Daarnaast wordt ook de hemelsbrede afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation, tram- of metrohalte, bushalte en de oprit van een hoofdweg weergegeven. Omdat de hemelsbrede afstand wordt gebruikt, kan dit enigszins afwijken van de werkelijke afstand over de weg tot deze voorzieningen. 

 

 

 

 

Schaduwrijke bomen

Je ziet de score van het percentage bomen binnen een cirkel, met een straal van 500 meter, van de door jou gekozen locatie. Hoe hoger het percentage, hoe groter het boomoppervlak in de directe omgeving.  Deze score is gebaseerd op de kaart Bomen in Nederland.

 Zeer goed, meer dan 15 % van het cirkeloppervlak (79 ha)

 Goed, tussen 10 en 15 %

 Redelijk, tussen 5 en 10 %

 Matig, minder dan 5 %

  Slecht, 0 %, dus geen bomen binnen 500 meter van de gekozen locatie

Bekijk de kaart

Lees meer over de groene leefomgeving

Hoeveelheid groen

Je ziet de score van het percentage groen (gras, struiken, bomen) binnen een cirkel met een straal van 500 meter vanaf de door jou gekozen locatie.  Hoe  hoger het getal, hoe groener de directe omgeving van de locatie. Deze score is afgeleid van de Groenkaart van NederlandOm beter aan te sluiten bij de groenbeleving van mensen zijn ook de braakliggende akkerbouwgebieden, duingebieden en de wateroppervlakken als “groen” meegenomen.

  Zeer goed, meer dan 60 % van het cirkeloppervlak (79 ha)

 Goed, tussen 50 en 60 %

 Redelijk, tussen 40 en 50 %

 Matig, tussen 30 en 40 %

 Slecht, minder dan 30 %

Bekijk de kaart

Lees meer over de groene leefomgeving

Kans op een overstroming

Je ziet de score van de kans op een overstroming vanuit zee, meer of rivier.

  Geen kans op een overstroming, of zeer kleine kans -> 1x per 100 000 jaar 

 Kleine kans -> 1x per 1000 jaar

 Middelgrote kans -> 1x per 100 jaar

 Grote kans -> 1x per 10 jaar

 Staat al onder water -> oppervlaktewater

Bekijk de kaart

Lees meer over overstroming

Hoe donker is het ’s nachts?

Je ziet de score van het aantal zichtbare sterren op de door jou gekozen locatie. Hoe meer kunstmatige verlichting ’s nachts, hoe minder sterren je kunt zien.

  Zeer goed, meer dan 741 zichtbare sterren

 Goed, tussen 383 en 741 zichtbare sterren

 Redelijk, tussen 198 en 383 zichtbare sterren

 Matig, tussen 102 en 198 zichtbare sterren

 Slecht, minder dan 102 zichtbare sterren

Bekijk de kaart

Lees meer over nachtelijk licht

Activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen 1 km

Je ziet welke activiteiten met gevaarlijke stoffen er binnen 1 km van de geselecteerde locatie plaatsvinden. De informatie wordt gehaald uit het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Naast de activiteiten met gevaarlijke stoffen worden windturbines ook meegenomen.

Bekijk de kaart

Lees meer over externe veiligheid

Sport en beweegmogelijkheden

Je ziet de score van in welke mate de buurt van jouw gekozen locatie is ingericht om te sporten en te bewegen.  De gemiddelde score in Nederland is 60 op een schaal van 0 t/m 100. Deze score is afgeleid van de kaart Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving. Dit is een gemiddelde per buurt. Het kan zijn dat de beweegmogelijkheden in omliggende buurten beter of slechter scoren, waardoor de score anders is dan hoe mensen de beweegmogelijkheden ervaren. 

 Zeer goed, meer dan 80

 Goed, tussen 60 en 80

 Redelijk, tussen 40 en 60

 Matig, tussen 20 en 40

 Slecht, onder de 20

Bekijk de kaart

Lees meer over Sport en bewegen

Luchtkwaliteit belangrijk voor nieuwe woonomgeving 

Lucht tekst

Schone lucht

Iedereen wil het liefst zo schoon mogelijke lucht inademen. Dat is belangrijk voor onze gezondheid. Maar het ademen van schone lucht is nog belangrijker voor mensen met luchtwegklachten, astma of allergieën. Daarom gaan steeds meer mensen op zoek naar schone lucht als ze een huis zoeken.

Verschillen

De luchtkwaliteit verschilt van plek tot plek, mede afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige industrie, verkeer en landbouw. Twijfel je tussen twee huizen en ben je gevoelig voor luchtwegklachten? Misschien geeft de luchtkwaliteit wel de doorslag.

Bekijk de luchtkwaliteit op de kaart

Bekijk op onze kaarten hoe de luchtkwaliteit in jouw huidige of nieuwe woonomgeving is. Onze kaarten Fijnstof en Stikstofdioxide geven de gemiddelde hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide op een bepaalde locatie weer. Houtrook telt mee in de gemiddelde hoeveelheid fijnstof (PM 2,5). Er zijn ook burgermetingen die fijnstof aan houtrook koppelen. Kijk op onze themapagina's Lucht, Fijnstof en Stikstofdioxide voor verdiepende informatie en tips wat jij zelf kan doen voor een betere luchtkwaliteit.

Geluidhinder en slaapverstoring

Ongewenst geluid

Ongewenst geluid in onze woonomgeving kan hinderlijk zijn en de slaap verstoren. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Ben je gevoelig voor geluid? Voorkom onaangename verrassingen en kijk dan hoe jouw nieuwe leefomgeving scoort op geluid. Kijk op de kaart hoeveel geluid er is in jouw nieuwe woonomgeving van wegverkeer. Of van treinverkeer of vliegverkeer.

Ervaren geluidshinder

Nederlanders ervaren ernstige geluidhinder door wegverkeer (11,3%) en buren (9,4%). Informeer even bij de huidige bewoners naar de buren. Bekijk op de themapagina Geluid de kaarten met de ervaren geluidhinder per gemeente of bekijk onze tips voor wat je zelf kunt doen tegen geluidsoverlast.

Op zoek naar stilte?

Houd je erg van stilte? Kijk dan of er een Stiltegebied is in de buurt van je nieuwe woonomgeving.

Hoeveel warmer is het daar?

Hittegevoelig?

Door klimaatverandering wordt het steeds iets warmer. Als het heel warm is, kun je last krijgen van hittestress. Ben je hittegevoelig, houd hier dan rekening mee als je een nieuwe woning zoekt. Het best kun je in een landelijke omgeving gaan wonen. Het jaargemiddelde temperatuurverschil (in °C) met de stad kan soms wel oplopen tot 3°C. Op hete zomerdagen is het verschil nog groter. Zeker tijdens de avonden als het platteland sneller afkoelt dan de stad.

Toch in de stad wonen?

Check hoe warm jouw nieuwe leefomgeving kan worden ten opzichte van het platteland op de kaart Stedelijk hitte-eiland effect. Is dit te warm voor jou, maar wil je toch in een bepaalde stad wonen? Kijk op de kaart of het in andere wijken koeler is, of lees op de themapagina Hitte wat je zelf kunt doen als het warm is.

Verkoeling in stad

De aanwezigheid van water en groen kan voor verkoeling in de stad zorgen. Op onze kaart Verkoelend effect van groen en blauw zie je hoe groot dat effect is in jouw nieuwe leefomgeving. Of bekijk op de kaart Zwemplekken waar je een frisse duik kunt nemen.

Groen maakt gezond en zorgt voor aantrekkelijke leefomgeving

Woningwaarde

Een rij bomen in een straat, vrolijke bloemenperkjes in een wijk of een mooi park in een drukke stad bieden een fijnere aanblik dan alleen een kale omgeving met stenen gebouwen. Goed onderhouden groen kan zo de waarde van je woning verhogen.

Gezondheidswinst

Mensen voelen zich gezonder in een groene leefomgeving. Dit geldt zowel voor stedelijke gebieden als voor landelijke gebieden. Het is fijn om even te kunnen ontspannen of bewegen in het groen. Groen is ook goed voor een gezonde leefomgeving. Zo biedt groen verkoeling bij hittestress en helpt groen bij wateroverlast. Groen zorgt ook voor meer biodiversiteit (bijvoorbeeld meer soorten vogels).

Bekijk het op de kaart

Verken op de Groenkaart hoe groen jouw nieuwe woonomgeving is. Ontdek hoe hoog de bomen zijn. Bekijk of er genoeg voorzieningen zijn om lekker te kunnen bewegen in jouw nieuwe buurt. Of ga zelf aan de slag: bekijk onze tips voor een groenere leefomgeving.

Zijn er risico's op ongevallen, brand of overstromingen?

Iedereen wil zich veilig voelen

Natuurlijk wil je je veilig kunnen voelen op je nieuwe woonplek. Onze kaarten geven inzicht in een aantal risico's. Zo kun je je optimaal voorbereiden op je nieuwe woonplek.

Wateroverlast

Bekijk op de kaart waar het water blijft staan bij kortdurende hevige neerslag en of je in je nieuwe huis droge voeten houdt bij een overstroming. Lees meer over wateroverlast.

Loden leidingen

In huizen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen zitten. Lood in drinkwater kan een risico vormen voor de gezondheid. Check op onze kaart Bouwjaar panden of je huis voor 1960 is gebouwd. Nieuwe materialen in nieuwbouwwoningen of woningen met nieuwe kranen of leidingen kunnen de eerste drie maanden nog kleine hoeveelheden lood afgeven. Zie het doorspoeladvies. Lees meer over loden leidingen op rivm.nl.

Bodem

Sommige huizen staan  op houten palen. Vaak zijn die gebouwd vóór 1970. Dan is het goed om te checken of je huis in een gebied ligt waar de bodem inzakt. Want dan is er kans dat de palen beschimmelen (paalrot).

Hoe beweegvriendelijk is jouw nieuwe leefomgeving?

Beweeg jij veel in je vrije tijd?

Dan wil je natuurlijk weten of dat kan in je nieuwe buurt. En wist je dat de inrichting van je leefomgeving invloed heeft op hoeveel je beweegt? De leefomgeving kan je namelijk uitnodigen om de fiets te pakken vanwege de mooie fietspaden. Of je komt dagelijks langs drie sportscholen en denkt ‘Nu ga ik ook aan de slag’!

Hoe beweegvriendelijk is jouw nieuwe buurt?

Bekijk onze kaart om een indruk te krijgen van de ‘beweegvriendelijkheid’ van je buurt. Dit hangt af van de aanwezigheid van sporthallen / sportparken, speeltuinen, parken en water om te spelen, zwemmen of varen. Maar ook van de lengte van wandel- en fietspaden en de afstand tot voorzieningen zoals supermarkten en scholen.

Per kenmerk

Onze kaart geeft de totale score op deze kenmerken. Vind je alleen speeltuinen belangrijk? Of de fietspaden? Raadpleeg dan de scores per kenmerk door op een buurt in de kaart te klikken. Kaarten van fiets- en wandelpaden kun je ook in deze Atlas bekijken.

Nog meer weten over je nieuwe buurt?

Bekijk hoeveel sterren je kan zien

Bekijk de hemelhelderheid in je nieuwe buurt. Hoe donkerder, hoe meer sterren er te zien zijn. Hoeveel sterren zie jij straks?

Bekijk jouw buurt in 1575

Op de Atlas vind je een prachtige kaart van Jacob van Deventer uit 1575. Hoe zag jouw nieuwe leefomgeving er toen uit?

Hoe leefbaar is je nieuwe buurt?

Sluit jouw nieuwe buurt aan bij wat mensen nodig hebben om er te wonen of te werken? Bekijk het op de Leefbaarometer 2020!

Ervaar erfgoed

Wie het verleden kent, kan het heden beter begrijpen.Bekijk interessante kaartencombinaties om te checken welk erfgoed om de hoek ligt.