Op de kaart zie je drie zones rondom militaire terreinen. Deze zones worden defensiezones genoemd. Vanwege de veiligheid gelden hier extra regels voor de inrichting van de leefomgeving. Op deze militaire terreinen liggen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en explosieven of munitie opgeslagen. Ook worden er soms schietoefeningen gehouden. Hoe dichter bij het militaire terrein, hoe strenger de regels. De grootte van de zone hangt af van hoeveel er opgeslagen is, de gevarenklasse van de munitie, interne veiligheidsmaatregelen en hoe het opslagmagazijn gebouwd is.

Zone A, B en C

Zone A ligt meteen rondom de munitieopslag. In zone A mogen geen gebouwen staan en mogen geen parkeerterreinen en openbare wegen aanwezig zijn. In zone B zijn alleen gebouwen toegestaan waar bijna geen mensen komen (bijvoorbeeld opslagloodsen en transformatorhuisjes). Wegen met weinig verkeer en beperkte dagrecreatie zijn ook toegestaan. Voorzieningen zoals zwembaden, sportvelden en kampeerterreinen zijn in deze zone verboden. In zone C gelden beperkingen voor gebouwen zonder dragende gevel en gebouwen met zeer grote glasvlakken. Deze zijn extra gevoelig voor een explosie. In alle drie de zones mogen geen activiteiten plaatsvinden die een gevaar vormen voor de opslag van munitie. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van brandbare stoffen.

Relatie met gezondheid

Bij een ongeluk op een defensieterrein kan er een explosie of brand ontstaan. Hierdoor kunnen mensen in de buurt gewond raken en er kunnen giftige stoffen vrij komen. De defensiezones zorgen ervoor dat de gevolgen van een eventueel ongeluk kleiner zijn, omdat er minder mensen in de buurt van het ongeluk zullen zijn.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De provincies (Interprovinciaal Overleg (IPO)) maakten de kaart met het oog op de Regeling provinciale Risicokaart. De gegevens op de kaart komen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil je de gegevens van de Defensiezones gebruiken?

Bij vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 06-12-2022.