Iedereen wil het liefst zo gezond mogelijke lucht inademen. De luchtkwaliteit verschilt van plek tot plek, mede afhankelijk van de hoeveelheid industrie, verkeer en landbouw dat aanwezig is.

Hoe gebruik ik Check je plek?

Bekijk de uitleg video van Joost Wesseling

Bekijk de luchtkwaliteit op dit moment

Hoe staat het met de lucht die ik nu buiten inadem? De  kaart laat zien hoe de luchtkwaliteit van het afgelopen uur is. Deze waarde wordt afgeleid uit een weging van fijnstof (PM10), Ozon en stikstofdioxide. Vervolgens komt men tot een kleurenpallet van 'goede situatie' (blauw) tot 'zeer slechte situatie' (paars).

Stikstofdioxide in uw wijk, dorp of stad

Weinig stikstofdioxide betekent een schonere lucht. Hierboven ziet u de gemiddelde concentraties over het jaar 2016.
Voer uw lokatie in het bovenste vak in, of beweeg met hulp van de muis naar de juist plek. U kunt daarbij ook in- en uitzoomen.

In deze Atlas vindt u veel meer achtergrondinformatie over luchtkwaliteitfijnstof en stikstofdioxide.

In onze kaartviewer kunt u de kaart combineren met andere kaarten, zoals die van geluid of fietsroutes.