On this page you will find the calendar with events relating to the living environment and health. During these events a presentation will be given by the Atlas of the Living Environment organisation and/or an Atlas info stand will be present. In the archive you will find information about events which have already taken place and the results that the Atlas achieved.

Where can you find us?

« Back

6/26 Zesde bijeenkomst Netwerk 'Maak ruimte voor gezondheid'

Een nieuwe kans om:

  • - Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
  • - Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken
  • - Concreet samen te werken met collega‚Äôs aan een advies voor een ruimtelijk plan.
  • - Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.


Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.


../common/calendar Start Date: 26/06/19