Immovable properties which are at least fifty years old and which fulfil the other criteria of the Monuments and Historic Buildings Act 1988 [Monumentenwet 1988] are protected as historic listed buildings. The same applies to sites with a high archaeological value and urban and village conservation areas.

edited January 9th 2018

Importance of heritage

Heritage is the source of the story of the history of the Netherlands. Future generations must also be made aware of the country's authentic past. It provides the residents of villages, towns or cities, provinces and the country as a whole with an insight into the history of their own environment and it also adds to their own identity.

Proper spatial planning means that all the interests which have an influence on the quality and safety of the space are weighed up. One of those interests is cultural history.

edited January 9th 2018

On behalf of the Minister of Education, Culture and Sciences the Cultural Heritage Agency designates immovable property as listed buildings.

The Agency also helps to care for these listed buildings with knowledge and money.

Based on its knowledge the agency advises, for example, on how to incorporate the heritage objects into zoning plans or on the best approach to a more large-scale restoration.

The government uses subsidies to encourage owners and managers to maintain their listed buildings properly and systematically.

An amount of 40 million euros is available for maintenance to listed buildings every year. A further 120 million euros has been spent on eliminating restoration backlogs during the past four years.

edited January 9th 2018

Subsidieregeling voor herbestemming

De Rijksdienst heeft een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van bouwwerken die zich niet makkelijk lenen voor een andere bestemming. Denk aan kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, kloosters en kastelen. Dit kunnen ook gebouwen zonder monumentenstatus zijn. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het pand tijdens de planfase.

Ontwikkelen met erfgoed

Op Ontwikkelen met Erfgoed vindt u allerlei informatie die u verder kan helpen bij het ontwikkelen met erfgoed. Zoals een overzicht van nationale en regionale partners waar gemeenten mee te maken kunnen krijgen, de jurisprudentie rond ontwikkelen met erfgoed, de wetgeving en het instrumentarium.

Aan de slag met erfgoed in krimpgebieden

Zes instrumenten om te gebruiken bij krimpstrategieën ondersteunt beleidsmakers en bestuurders bij een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat in krimpgebieden niet om een nieuwe functie voor een enkel leegstaand gebouw, maar om de economische of sociale ontwikkeling van een heel gebied.

Nieuwe bestemming winkelstraat met leegstand

De Biografie van de winkelstraat heeft handvatten om te bepalen hoe een oude winkelstraat een nieuwe functie kan krijgen bij leegstand. Cultuurhistorisch besef kan bijdragen aan het veranderen van een winkellandschap van ‘place to buy ’ naar ‘place to be’.

Herbestemmen met religieus erfgoed

Het digitale platform Toekomst Religieus Erfgoed bouwt voort op de resultaten van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016). Het platform biedt nieuws, opinie, kennis en ruimte voor discussie en samenwerking op het gebied van religieus erfgoed. Ook vindt u er praktijkvoorbeelden.

Erfgoed in de Omgevingsvisie

Erfgoed in de omgevingsvisie: overzicht digitale kennis- en inspiratiebronnen biedt een aanklikbaar overzicht van kennis- en inspiratiebronnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die u kunnen helpen om het unieke verhaal van uw gemeente te vertellen en vast te leggen in een omgevingsvisie.  

Meer inspiratie?

Bekijk de pagina Praktijkvoorbeelden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie hoe onze toekomst een verleden krijgt dankzij erfgoed en hoe op verschillende manieren gewerkt kan worden aan het behouden en ontwikkelen van en met erfgoed.