In the Netherlands, there are more than 400 government designated urban and village conservation areas. The legal basis for this can be found in Article 35 of the Monuments and Historic Buildings Act 1988 [Monumentenwet 1988]. In addition, some municipalities have designated certain areas as protected on the basis of the local heritage bye-law.

The Cultural Heritage Agency has published two guides for municipalities, heritage experts and other interested parties:

edited January 19th 2018

Historic character

When does a field have cultural-historical importance?

It may have acquired this importance over the course of centuries, for example in the city centre of Leiden or Sneek. It may also be due to its design, as is the case with the mining communities in South Limburg or the villa neighbourhoods in the Gooi area. Then there is the industrial landscape of the Queen Wilhelmina Harbour [Koningin Wilhelminahaven] in Vlaardingen, which is so valuable that it is eligible for protection.

edited January 19th 2018

Designating urban and village conservation areas

The State Secretary for Education, Culture and Science and the Minister of Infrastructure and the Environment can designate a valuable area as a government-protected urban and village conservation area. They might do so to safeguard its historical character now and in the future. This is done using the zoning plan that the municipality draws up following the designation.

The designation applies per period. The government is currently completing the designation of conservation areas which came about in the period 1850-1940.

Protecting urban or village conservation areas

The protection of a conservation area concerns the historical structures. That means that new buildings can be added to a protected conservation area. What is more, a building's use can also change, provided this is in line with the character that has developed throughout history.

Protecting conservation areas and protecting premises may supplement, but not replace, each other. The conservation area protection focuses on the urban planning characteristics with a view to securing safeguarding its future functioning. Protecting the premises is intended to safeguard the architectural image and preserve the authenticity of the material.

Subsidy schemes?

No subsidy schemes exist for protected urban and village conservation areas. It is therefore not the case that the premises within a protected conservation area automatically acquire the status of listed building.

edited January 19th 2018

Tips om erfgoed te ervaren

De mogelijkheden om erfgoed te beleven in Nederland zijn er met onze rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten, aardrijkskundige waarden en tien Werelderfgoederen, volop. Een greep uit de vele mogelijkheden om zelf op pad te gaan:

 • Fiets de 900 kilometerlange route Fietsen over Grenzen over de grenzen van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen). Steek lands- en ontdek de veelzijdigheid van de Achterhoek, de Veluwe, het Rivierengebied en het Overkwartier. Of kijk voor doorlopende activiteiten op het gebied van erfgoed op de website Erfgoedfestival van de provincie Gelderland.
 • Maak kennis met het rijke kerkenerfgoed in Brabant en kies één van de zes fietsroutes langs Brabantse kerken. Of fiets alle routes! De routes staan in het Brabants Kerkenboekse.  
 • Duik in het Brabantse erfgoed op de website van Brabants erfgoed waar het Brabantse erfgoed digitaal toegankelijk wordt gemaakt.
 • Reis de Liberation Route in Zeeland en krijg een beeld van de hevige gevechten in de Tweede Wereldoorlog toen de geallieerden zich genoodzaakt zagen om Zeeland te veroveren omdat ze een haven nodig hadden voor de bevoorrading van hun troepen.
 • Maak een mooie fietsroute met onze Rijksmonumentenkaart en Landelijke Fietsroutes op Open Monumentendag.
 • Bewandel het Romeinse Limespad. Dit lange afstandspad start bij Katwijk aan Zee en verbindt de tientallen Romeinse forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden beschermen tegen invallen van de barbaren uit het noorden. Op de fiets langs de Romeinse Limes kan ook!  
 • Bezoek het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland als symbool van de strijd tegen het water.
 • Beleef de kerken in Friesland, het meest kerkdichte landschap van Europa.

Tips voor beheerders van erfgoed om meer mensen bij erfgoed te betrekken:

 • bied informatie in meerdere talen aan;
 • laat mensen rondleiden door gidsen uit moeilijk bereikbare groepen;
 • zorg voor een goede off- en online bereikbaarheid, ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte.