-In Dutch-

Vrije tijd

Nederlanders hebben zo'n 42,5 uur per week aan vrijetijd. Die worden besteed aan bijvoorbeeld uitrusten (2 uur per week), sociale contacten (8 uur) en uitstapjes (2 uur). Recreatie omvat alle activiteiten buitenshuis. Er zijn verschillende soorten recreatie. Actief bezig zijn, of juist ontspannen; alleen of met een groep. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuze. Op deze pagina's maken we onderscheid tussen Sport en bewegen, Beleven en spelen, Ontmoeten en Ontspannen.

Aanbod

In de afgelopen jaren is het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen en -activiteiten sterk gegroeid. Dit is terug te zien in het gebruik en de inrichting van de leefomgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer (sport)evenementen in steden. Natuurgebieden in en om de stad worden druk bezocht. Er is een toenemende vraag naar verschillende mogelijkheden voor recreatie in de leefomgeving. Beleving speelt daarbij een steeds grotere rol.

Laatst bewerkt 22 maart 2018

Groen en gezondheid

Wandelen en fietsen staan in de top-3 van populaire activiteiten in eigen land. Vaak zoeken we daarvoor de natuur op. Recreatie in het groen is goed voor de gezondheid. De aanleg van ‘gezond groen' is achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. Zo groeit het aantal ouderen en die hebben meer tijd om te recreëren. De Gezondheidsraad pleit daarom voor meer groen in en om steden.

Beweegrichtlijn

Groen biedt mogelijkheden voor beweging, ontspanning en ontmoeten. Volwassenen zouden minimaal twee en een half uur per week moeten bewegen en kinderen 1 uur per dag, volgens de nieuwe beweegrichtlijn.  Een fietstocht en/of wekelijks een uurtje sporten draagt daar natuurlijk aan bij. Dit kan helpen om overgewicht en chronische ziekten te voorkomen. Bij kinderen lijkt groen bovendien goed te zijn voor de ontwikkeling.

Vrijetijdsbesteding

De manier waarop we onze vrije tijd precies invullen hangt sterk samen met de tijdsgeest en persoonlijke wensen en omstandigheden. Ouderen hebben misschien behoefte aan bankjes onderweg naar de supermarkt terwijl ouders met kinderen veilige speelplekken zoeken. Een passend recreatieaanbod is belangrijk voor ons welzijn. En daarmee voor de gezondheid.

Laatst bewerkt 22 maart 2018

Rol van de overheid

Het aanbod van recreatiemogelijkheden is grotendeels een zaak van vraag en aanbod. Toch speelt ook de overheid een belangrijke rol, namelijk als aanbieder van publieke voorzieningen, en medeverantwoordelijke voor de verkeersinfrastructuur en ruimtelijke ordening.

De provincie bepaalt waar nieuwe recreatieve voorzieningen komen. Ook het behoud en ontwikkelen van natuur valt onder hun taken. De provincie werkt daarbij samen met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Kerncijfers over recreatie en natuur, zoals bijvoorbeeld in De Staat van Utrecht, worden gebruikt voor de beleidsontwikkeling. Ook Gastvrij Nederland geeft een overzicht van kerncijfers.

De gemeente is bij evenementen en horeca betrokken als vergunningverlener, waarbij naar de veiligheid en mogelijke overlast wordt gekeken. Steden zien in evenementen en andere activiteiten vaak ook een kans om zich op de kaart te zetten en om cultureel erfgoed een nieuwe functie te geven.

Afstemming van het recreatieaanbod

Het Planbureau van de Leefomgeving stelt dat het recreatieaanbod nog verbeterd kan worden door efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Het is belangrijk dat betrokken partijen hun activiteiten op elkaar afstemmen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij waterrecreatie. Ook de activiteiten van verschillende doelgroepen vereisen afstemming, zodat joggers, ruiters, fietsers en skaters niet met elkaar in conflict komen. Mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug is bijvoorbeeld mogelijk door afspraken tussen  de parkbeheerder, het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en de wielersportbond. Bij het maken van routes wordt rekening gehouden met kwetsbare natuur en andere recreanten.

Laatst bewerkt 22 maart 2018

Zelf recreëren

Hoe scoort u op de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad? Zoek de natuur op voor wat ontspanning en beweging. Bekijk de wandel- en fietsroutes en combineer ze eventueel met kaarten van stiltegebieden en monumenten.

Verleiden tot gezonde recreatie

Als gemeente kunt u met een slimme inrichting van de leefomgeving mensen verleiden tot gezond (recreatie)gedrag. Het is aangetoond dat de toegang en het gebruik van groen in de omgeving leidt tot meer bewegen en minder zittende activiteiten. Het kenniscentrum fietsbeleid geeft inspirerende voorbeelden van kleine ingrepen die kunnen helpen om meer mensen aan het wandelen of fietsen te krijgen.

Laatst bewerkt 22 maart 2018