Geen angst voor burgers

De eerste vraag van enkele media was of ze in Brabant nu hun eigen weerstand gingen creëren. Maar daar is de gedeputeerde milieu en natuur van de provincie Noord-Brabant heel duidelijk over: "als overheid moet je niet bang zijn voor je burgers. Wij gaan het gesprek aan." We spreken met Johan van den Hout, in de eerste week na de publicatie van de Brabantse gezondheidskaarten.


Van beleid naar kaarten

Brabant haalde na de werkconferentie van 31 maart diverse kranten, ook landelijk. De elf nieuwe gezondheidskaarten, waarop iedereen precies kan zien hoe het is gesteld met geurhinder, geluid, luchtkwaliteit en andere aspecten van de leefomgeving, waren nieuws. En zijn het nog steeds. Immers, de provincie heeft als het ware een stap moeten zetten. Openbaarheid geven aan gezondheidsgegevens kan immers ook leiden tot onrust. Mensen kunnen bijvoorbeeld bevreesd zijn dat er onwelgevallige informatie wordt getoond. In Brabant heeft het college van gedeputeerde staten daar niet zo'n boodschap aan. In het bestuursakkoord staat namelijk dat gezondheid een belangrijke rol moet spelen in Brabant.


Voorbeeldfunctie

Alle acties die in de provincie Noord-Brabant worden genomen op het thema milieu en water moeten leiden tot een gezondere leefomgeving, aldus het akkoord. Met die basis was het maken en beschikbaar stellen van de gezondheidskaarten een stuk gemakkelijker. "We hadden geen koudwatervrees," zo meldt Johan. Andere provincies hebben dat misschien wel. "Maar het zou mooi zijn als er uiteindelijk landsdekkende gezondheidskaarten komen."


Naar een gezonder Brabant

"Als we een gezondere provincie willen, zullen we eerst moeten weten hoe het er nu voor staat," aldus Johan. Dat inzicht is nu voor iedereen beschikbaar. En hij heeft nog wel een aanmoediging voor provincies die opzien tegen dit soort open data. "We tonen niet alleen waar het mis is met de kwaliteit, maar ook waar het meevalt. We werken nu op basis van objectieve meetgegevens. Dat betekent dat je ook mythes uit de wereld kunt helpen."


Wanneer zijn de kaarten geslaagd?

Uiteraard is het voor Johan, en voor iedereen die meewerkt aan de Atlas, vooral belangrijk dat de kaarten gebruikt worden. "Ik hoop dat inwoners zich bewust worden van het belang van een gezonde leefomgeving. Vervolgens is het de bedoeling dat onze informatie aanzet tot activiteiten om de leefomgeving te verbeteren. We willen graag dat mensen in de benen komen." Johan vervolgt: "Als je straks de kaarten van voorbije jaren naast elkaar legt, moet je verbetering van de omgevingskwaliteit kunnen zien."


Toekomst

De kaarten zullen up-to-date worden gehouden, dat in ieder geval. Bovendien smaakt het allemaal naar meer. Eerder zijn in Brabant ook de risicokaarten over onder andere externe veiligheid openbaar gemaakt. Johan van den Hout: "Alles wat je kunt meten, is op een kaart te zetten. Wat mij betreft komen zoönosen en endotoxinen in aanmerking om ooit in de Atlas te tonen 1. Het is zo dat je beide vormen niet één op één in beeld kunt brengen. Maar de verspreiding van zoönosen gaat via fijnstof, je kunt dus wel verspreidingskansen door emissie van fijnstof rondom veehouderijen tonen.

1 Noot: Endotoxinen zijn ontstekingsbevorderende celwandresten van bepaalde bacteriën en zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen.