Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01/01/2018 | 12:19PM

Photo at Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


Challenge ontwerpstrijd: de beleidsmaker met gezondheidsambities

Doe mee aan onze ontwerpwedstrijd! Challenge: de beleidsmaker die de gezondheid van inwoners in een wijk wil verbeteren.

09/25/2018 | 10:58AM

Photo at Challenge ontwerpstrijd: de beleidsmaker met gezondheidsambities

De Atlas Leefomgeving biedt een schatkist aan relevante en betrouwbare informatie en kaarten over de (kwaliteit van) onze leefomgeving. Voor beleidsmakers, burgers en bedrijven biedt de Atlas Leefomgeving vele mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn niet altijd bekend. Onze informatie kan gebruikersvriendelijker worden gepresenteerd. Daarom organiseren we een ontwerpwedstrijd.

Het leuke van de Atlas Leefomgeving is dat onze gebruikers zelf aan de knoppen kunnen zitten om inzicht op te doen, kaarten kunnen embedden en downloaden om hun ambities te concretiseren of anderen van hun ambities te overtuigen. Wij dagen je uit om je in te leven in een gebruiker van de Atlas. Daartoe hebben we een aantal gebruikersperspectieven (challenges) bedacht.

Deze gebruikersperspectieven kun je gebruiken als uitgangspunt voor je ontwerp. Aan jou de uitdaging een ontwerp te maken voor een van deze gebruikersperspectieven.

Challenge: de beleidsmaker met gezondheidsambities in een wijk

Stel, een beleidsmaker bij een gemeente wil de gezondheid van inwoners in een wijk verbeteren. Daarbij wil hij/zij de leefomgeving als uitgangspunt nemen. Want je kunt de  gezondheid van bewoners bevorderen door een wijk gezond in te richten. Hoe zou je een (voorbeeld)pagina kunnen maken voor beleidsmakers waarin duidelijk wordt hoe zij de Atlas Leefomgeving kunnen gebruiken om hun gezondheidsambities in een wijk concreet te maken?

Een eerste aanzet. Als je een bepaalde leefomgeving gezonder wil maken, is het handig om eerst een beeld te geven/krijgen van hoe (on)gezond die leefomgeving nu is. Zo kun je denken aan een kaartviewer met Atlas-kaarten die een beeld geeft hoe de wijk scoort op gezondheidsthema's als luchtkwaliteit, hittestress en geluidshinder. Deze kun je afzetten tegen andere wijken om zo duidelijk te maken waarom er juist in deze wijk iets moet gebeuren. Maar wat moet er gebeuren? Ook daar kun je met de Atlas creatief mee aan de slag vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld vanuit planvorming: op welke plekken in de wijk is meer groen nodig om verkoeling te brengen? En zijn er genoeg groene verbindingen en zo nee, waar zijn die mogelijk? Want een hardlooproute in een gebied waar de luchtkwaliteit heel slecht is, is net iets minder gezond. Maar ook participatie: want als inwoners zien waar het in hun wijk aan schort op een kaart, zijn ze eerder geneigd om zelf iets te doen, zoals tuintegels vervangen door groen.

Er zijn tal van gezonde ambities die je kunt concretiseren met onze kaarten.  Aan jou dus de uitdaging een ontwerp voor een pagina te maken waarin duidelijk wordt hoe beleidsmakers de Atlas Leefomgeving kunnen gebruiken om hun gezondheidsambities te concretiseren. Een voorbeeld? Zie de pagina Check je plek: adem ik schone lucht? Dit is slechts een voorbeeld. Je mag helemaal los gaan met je creativiteit!

Aan de slag?

Lees op onze wedstrijdpagina Ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving hoe je mee kunt doen. Daar vind je ook de andere challenges. Je mag uiteraard ook zelf een gebruikersperspectief bedenken. Wij zijn benieuwd naar je ontwerp. Doe je mee?   

Inspiratie opdoen?

Lees het interview Atlas-kaarten geven inzicht bij Stadsvisie Ede met de gemeente Ede, waarin Atlas-kaarten zijn gebruikt om meer aandacht te geven aan de regionale situatie.