Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 11, juni 2017

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Over schotten heen denken

Sinds een jaar werkt ingenieursbureau Movares met de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Zij zetten deze informatie uit de atlassen in bij het maken van een quick scan. Met deze quick scan wordt de kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht, op wijk- of buurtniveau. "Onze doelgroep bestaat uit gemeenten die met de Omgevingswet bezig zijn en voor gezondheid een integraal beleid moeten gaan voeren," zegt Camiel Dijkers, consultant van Movares. 

Wensen van waterschappen ontrafeld

Zorg voor landsdekkende kaarten, daar zien waterschappen een meerwaarde in. Kies een paar specifieke doelgroepen om beter aan te sluiten bij de gebruikers. Begin met het veel meer vullen van het thema ‘water' op de Atlas. Zomaar een drietal aanbevelingen die in het afstudeeronderzoek van Giel en Bart komen te staan. Wat moeten wij doen om de waterschappen te verleiden tot het gebruiken van de Atlas? 

Atlas leefomgeving present op Schakeldag

Meer dan 90 workshops maar liefst. Wij zijn er ook weer bij, met de Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Nationale Energieatlas. De Atlassen laten tijdens de Schakeldag vooral het toegepaste gebruik van de site zien. Graag zien wij u terug bij onze presentaties.

Actualisatie van thema's

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de leefomgeving. Heeft u ook ideeën die u wilt inbrengen? Die horen wij graag.

 

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

Foto's: Nationale Beeldbank en eigen materiaal