Terugblik 2017

In de laatste weken van het jaar wordt er heel wat teruggekeken. Zo ook door ons. We hebben in 2017 weer flink aan de weg getimmerd en graag laten we enkele highlights de revue passeren.

Niet alleen is dit jaar het bereik van de Atlas vergroot, ook het aantal actieve deelnemers in onze community is toegenomen. Zeer blij zijn wij met de aansluiting van de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Zij doen en denken nu actief mee en zijn net als wij ambassadeurs voor toegankelijke data over een gezonde leefomgeving. Zeeland en Zuid-Holland, als gastheer, waren ook prominent aanwezig bij diverse sessies op de lustrumconferentie in mei. Samen met zo'n 250 geïnteresseerden vierden wij toen de mijlpaal van het tienjarige bestaan van de Atlas. Het was voor het Atlasteam één van de hoogtepunten van het jaar.

Nature Today

Aan het begin van de zomer begon onze samenwerking met natuurplatform Nature Today. Om de week publiceren wij via die website een nieuwsbericht van ofwel Atlas Leefomgeving ofwel Atlas Natuurlijk Kapitaal. De start knalde eruit toen we de hittekaarten lanceerden. Deze vielen direct in goede aarde en leverden veel websitebezoek en een artikel in het NRC op.

We zijn ook een aantal keren met onze Atlas in nieuwsbrieven en publicaties van anderen verschenen, zoals in de Infomil-nieuwsbrief. Een uitgebreider artikel werd uitgegeven via Geo-Info, een blad voor geo-informatici. In dat artikel vertelden we hoe allerlei doelgroepen onze website in kunnen zetten voor hun doelen en ambities.

Hogescholen

Het is altijd leuk om studenten rond te hebben lopen die vol ambitie op pad zijn met of vóór de Atlas. In het voorjaar dompelden Bart en Giel zich onder bij de waterschappen. Voor hun afstuderen gingen zij op zoek hoe wij als Atlas beter zouden kunnen aansluiten bij de wensen die er bij waterschappen leven. Inmiddels zijn via de AVANS hogeschool meerdere studenten bezig om de Loonse en Drunense duinen te onderzoeken. Vooral voor wat betreft stikstofdepositie. Zij gebruiken Atlasinformatie én gaan uiteindelijk een zelfgemaakte Atlaskaart aanleveren.

We zijn veel op pad gegaan dit jaar. Zo waren we op het geogebruikersfestival, het Smart City Symposium, de Waterinfodag, een ateliersessie van KING en de jaarlijkse Schakeldag van Rijkswaterstaat. Steeds vaker komen we mensen tegen die ons al kennen en steeds vaker is er interesse om ons nog beter te leren kennen.

Vernieuwing website

De website heeft flink wat moderniseringsslagen doorgemaakt. De nieuwe kaartviewer is ingevoerd waarbij de kaartenbibliotheek anders in beeld staat en er meer ruimte is voor de kaart zelf. Uiteraard is het altijd even wennen, ook voor ons, maar het is allemaal wel wat toegankelijker geworden. Handig is ook de mogelijkheid om het kaartbeeld te downloaden. En niet nieuw, maar hopelijk de komende jaren steeds vaker in gebruik: embedden van kaarten. Dit biedt de mogelijkheid om op elke site (bv van een buurtvereniging, club of gemeente) een Atlaskaart te tonen. In precies de gewenste omvang.  

Finale

Veel is er vernieuwd aan de inhoud. Zo zijn de thema's natuur, water, veiligheid, ruimte en asbest volledig op de schop gegaan. Heel wat nieuwe kaarten zijn toegevoegd, waaronder drie kaarten van de gemeente Ede. De groenkaarten, in de Atlas sinds de zomer, zijn ook uitermate populair. En als klap op de vuurpijl gaat het nog steeds crescendo met het aantal gevalideerde natte koeltorens. Inmiddels hebben de diverse bevoegde gezagen op onze Atlas 1352 natte koeltorens goedgekeurd. Een half jaar geleden waren dat er 1000. Dit gaat dus goed. Hopelijk komen we in 2018 nog wat dichter in de buurt van de ongeveer 4000 koeltorens die er – naar schatting - in ons land staan. Nog een weg te gaan dus. Maar we gaan door. Met onze community zetten we ook het volgend jaar weer in op hoogwaardige inhoud, vergroting van ons netwerk en uitbreiding van gebruik.