Studenten Avans Hogeschool brengen vergrassing Loonse en Drunense Duinen in kaart

Vierdejaarsstudenten van de Avans Hogeschool hebben onderzoek uitgevoerd naar de successie van de Loonse en Drunense Duinen. Ze maakten gebruik van drones met geïntegreerde camera's om opnames te maken van de begroeiing van de Loonse en Drunense Duinen. Deze dronebeelden vormden de basis voor GIS-kaarten (Geografisch Informatie Systeem). De kaarten zijn vergeleken met die van voorgaande jaren. De successie was weer toegenomen.

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een beschermd natuurgebied (Natura2000) van Natuurmonumenten. De aanleiding voor het onderzoek van de studenten van de Avans Hogeschool waren de zandverstuivingen en heidevelden in het gebied die overgroeid dreigden te raken door grassen en bos (successie). Natuurmonumenten nam al enkele maatregelen om dit proces te stoppen. Het onderzoek moest een beeld geven of de successie weer was toegenomen en aanbevelingen doen voor hoe deze in de toekomst kon worden teruggedrongen.

Vier maanden hard werk leveren mooi resultaat
Vierdejaars studenten van de Avans Hoge school hebben in opdracht van Natuurmonumenten, Provincie Noord Brabant en Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) een onderzoek uitgevoerd naar de successie van de Loonse en Drunense Duinen. De vierdejaarsstudenten maakten projectplannen, analyseerden het bodem- en grondwater uit het gebied, bestudeerden stikstofkaarten, gaven presentaties bij de opdrachtgevers, schreven nieuwsberichten en maakten een kaartlaag van de vegetatie voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). En dat allemaal in vier maanden tijd en in vaak barre omstandigheden, waarin zij door sneeuwbuien en stormwinden werden overvallen. Op websites Dutch Dying Deserts en Saving the Loonely Dunes nemen de studenten je mee op hun reis door de Loonse en Drunense Duinen. Niet alleen bieden de websites een mooi kijkje achter de schermen van dit bijzondere project, ook vindt u er de belangrijkste onderzoeksresultaten. Bekijk ook de video die het project samenvat.

Meer gedetailleerde kaartlaag voor vegetatiekaart ANK
De hoge resolutie van de dronebeelden maakte het mogelijk om een meer gedetailleerde kaartlaag te maken voor de vegetatiekaart van Nederland (grid 10 x 10m) op de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Daarnaast is er een landgebruikskaart van het CBS die voor de ANK-modellen wordt gebruikt (LCEU). Deze kaart kan ook worden verbeterd met de gegevens van deze studie. Zo kunnen er meer klassen worden toegevoegd, zoals loof- en naaldbomen, gras en heide. Hierdoor kunnen de modellen worden verbeterd. De verbeterde landgebruikskaart van het gebied de Loonse en Drunense duinen wordt binnenkort opgenomen in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Houd de website in de gaten voor een nieuwsbericht hierover!

De foto's zijn van de studenten van de Avans Hogeschool