Samenwerken aan Atlassen Leefomgeving en Natuurlijk Kapitaal

Hoe kunnen we de Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal nog beter laten aansluiten op de behoeftes en wensen van onze gebruikers? Dat was het doel van de eerste bijeenkomst van het gebruikerspanel op donderdag 1 februari.

De Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal komen voort uit de wettelijke opdracht van de overheid om te voorzien in toegankelijke milieu-informatie en bieden actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid met kaarten tot op buurtniveau. Voor burgers bieden de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal een schat van informatie op buurtniveau en voor professionals kunnen de Atlassen werk besparen. Om onze doelgroepen goed te kunnen bedienen, is het belangrijk voor ons om te weten aan welke informatie gebruikers behoefte hebben en of zij op de Atlassen makkelijk de informatie kunnen vinden die zij zoeken.   

Tops en tips

De bijeenkomst startte met een klein praktijkonderzoekje wat al goed gaat en wat nog beter kan. De deelnemers vonden de opzet van de Atlassen overzichtelijk en praktisch. "De opbouw leidt je al snel naar de goede informatie en de praktijkvoorbeelden bieden interessante achtergrondinformatie," stelt een deelnemer. Het enige dat negatief werd bevonden was dat de website soms vastliep bij het openen van kaarten en dat het voor gebruikers die voor een eerste keer een kaart openen niet meteen duidelijk is hoe je de gegevens moet verkrijgen. Ook zou het van meerwaarde kunnen zijn als er meer informatie zou komen over de betekenis en/of gevolgen van de diverse waarden. Bijvoorbeeld: wat betekent meer groen voor de gezondheid en is dit kwantificeerbaar?

Kans voor Atlassen in onderwijs

Een deelnemer gebruikt voor zijn afstudeerscriptie de Atlas Natuurlijk Kapitaal regelmatig als referentiemateriaal en vergelijkingsmateriaal. Zijn verbazing was groot toen hij ontdekte dat de Atlas nauwelijks bekend was bij zijn docenten en medestudenten. Daar is volgens hem nog winst te behalen. De Atlassen kunnen van toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs (zie ook Stevige geodata-ambities bij Avans). Momenteel onderzoekt het Atlas-team dan ook de mogelijkheden voor een Junior-Atlas, zodat de Atlassen mogelijk ook gebruikt kunnen worden in het primaire onderwijs.

Dichterbij burgers

Verder werden de deelnemers gevraagd mee te denken over de thema's Recreatie, Bouw en Ruimte. Diverse suggesties werden gedaan. Zoals meer in te zoomen op actuele thema's die bij burgers leven, om zo de betrokkenheid bij de Atlassen te vergroten. Bijvoorbeeld met een kaart sociale veiligheid die een beeld geeft van het aantal inbraken of op wijkniveau of de leefbaarheid van wijken.

Dank voor bijdragen!

Tijdens deze bijeenkomst zijn er veel ideeën en suggesties gedaan die bijdragen aan de doorontwikkeling van de beide Atlassen. Niet alle ideeën kunnen meteen worden uitgevoerd, maar ze helpen ons wel de juiste koers te zetten en prioriteiten te stellen. Daarom willen wij de deelnemers hartelijk danken voor hun bijdrage! Ook meedoen in ons gebruikerspanel? U bent van harte welkom! Stuur een berichtje naar atlasleefomgeving@rivm.nl.