Atlas actueel

Ook deze warme zomermaanden heeft de atlas niet stil gezeten. We hebben weer mooie teksten geschreven en nieuwe onderwerpen op de website gezet.

Binnenmilieu

Een nieuw subthema onder ons thema Bouw is Binnenmilieu. Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Omdat veel tijd binnenshuis wordt doorgebracht moet deze ruimte ook gezond zijn. Denk hierbij aan stoffen in de lucht, de luchtvochtigheid of de hoeveelheid straling. Al deze aspecten vallen onder de noemer binnenmilieu. Ventileren is daarom heel goed en zo zijn er nog meer opties om je binnenmilieu te verbeteren.

Het thema Bouw wordt daarnaast binnenkort nog verder uitgebreid met het subthema ‘Effecten op de omgeving'. Denk hierbij aan informatie over windhinder en geluidoverlast door koel- en verwarmingsinstallaties.

Bestrijdingsmiddelenatlas

De zomer heeft ook weer een verscheidenheid aan nieuwe kaarten opgeleverd. Het thema water is twee kaarten rijker met als bron de Bestrijdingsmiddelenatlas (Centrum voor milieuwetenschappen – Universiteit Leiden). Het zijn twee samenvattende kaarten: het percentage verschillende stoffen dat de norm JG-MKN/MTR* overschrijdt en de som normoverschrijdingen.

Thema Ruimte

Het thema Ruimte heeft er twee nieuwe kaarten bij die we zelf hebben gemaakt door een selectie te maken van de Kerncijfers wijken en buurten 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo is er de kaart met de Afstand tot dichtstbijzijnde huisartspraktijk en de Dagelijkse boodschappen op loopafstand kaart. Voorzieningen, zoals huisartspraktijken, in de buurt zorgen ervoor dat minder mensen kiezen voor de auto. Mensen bewegen hierdoor meer en er is minder hinder en uitstoot van het verkeer.

Geluidhinder

Vers van de pers heeft Atlas sinds deze week nieuwe geluidhinder kaarten. De kaarten zijn het resultaat van de meest recente Nationale Monitor Volksgezondheid van de GGD'en in Nederland. Een aantal van de vragen binnen deze monitor bestaan uit geluidhinder vragen waar het RIVM kaarten heeft gemaakt. We presenteren maar liefst zes nieuwe kaarten:


*JG-MKN (jaargemiddelde milieukwaliteitsnormen)/MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau)