Schakeldag

Op 21 juni vind je de Atlas Leefomgeving op de Schakeldag van Rijkswaterstaat. Het thema van die dag is ‘aan de slag met de (Omgevings)wet en regelgeving'. Dé uitgelezen kans om in één dag kennis en ervaringen te verzamelen en je netwerk uit te breiden. Allemaal in Den Bosch.


Jubileum

Voor het tiende achtereenvolgende jaar wordt de Schakeldag georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, bedrijven en kennisinstellingen. Voor zowel uitvoerenden als beleidsmakers is de dag van grote waarde. Het aanbod aan sessies is dan ook nog uitgebreider dan ooit; maar liefst meer dan 100 sessies worden er aangeboden. Elke sessie vermeldt voor wie die is bedoeld en op welk niveau de informatie wordt opgediend.


Wat valt er te halen

Er komen mensen informatie uitdragen, er komen mensen informatie opzuigen. En niet te vergeten; we komen allemaal vooral om het gesprek en de discussie aan te gaan. In het ‘sessie-ABC' valt te lezen wat er allemaal wordt aangeboden. Wie die lijst doorneemt, ziet bijvoorbeeld uiterst interessante presentaties en workshops over de crisis- en herstelwet, grondwater in de Omgevingsvisie, MER en de Omgevingswet, asbesttoezicht en de Wet Natuurbescherming.


Wat doet de Atlas Leefomgeving

Ook wij bieden een aantal sessies aan. Naast een algemene rondleiding door de Atlas en de ‘familie Atlassen', gaan we in op de mogelijkheid om bij ons digitaal samen te werken met de buren. Oftewel; een afgesloten netwerkplek te verkrijgen op de Atlas Leefomgeving. Daarnaast laten we zien hoe de Atlas gebruikt kan worden in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Doordat wij een digitaal platform zijn, kan iedereen ons vinden in het spoor ‘Digitale voorzieningen'.


Schakelen is verbinden

Er zijn veel mensen betrokken bij de organisatie van de Schakeldag. Voor de Atlas Leefomgeving coördineert Fred Wessels, adviseur Leefomgeving van Rijkswaterstaat, de bijdragen. Hij heeft al vele schakeldagen meegemaakt. "Een jaar of wat geleden sprak ik een oud collega uit een Noord-Hollandse gemeente. Voor de milieuparagraaf in een bestemmingsplan zocht zij voor een aantal milieucompartimenten goede voorbeelden. Ik had al een aantal collegae gezien, uit Arnhem, Enschede, Assen, Maastricht, Dronten, om een paar te noemen. Door ze aan elkaar voor te stellen hebben ze weliswaar het middagprogramma van die Schakeldag gemist, maar het onderlinge netwerk bestaat geloof ik nog steeds. En de milieuparagraaf was naar ieders tevredenheid. En natuurlijk kunnen we vanuit de Atlassen nu, zo nodig zelfs afgeschermd, samenwerkruimte inrichten voor initiatieven rondom Omgevingsvisies!"