Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 20, maart 2019

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Ruud Splitthoff
Rijkswaterstaat voert samen met het RIVM het beheer van de Atlas Leefomgeving uit. Ruud Splitthoff werd in mei 2018 benoemd tot directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Waar ziet Ruud kansen voor de Atlas Leefomgeving?

Werkconferentie 2019
Op donderdag 16 mei as. organiseren we de Atlas Werkconferentie. Ditmaal in de voormalige Philips gloeilampenfabriek in het hart van Eindhoven. We focussen dit jaar op hoe overheden burgers kunnen betrekken bij hun leefomgeving. Want een gezonde leefomgeving kunnen we namelijk alleen samen bereiken! Komt u ook? Dat vinden wij leuk. Meld u snel aan.

Atlas actueel
We hebben weer een paar mooie nieuwe kaarten voor u toegevoegd aan de kaartenbibliotheek. Bij het thema bouw hebben we een kaart van de platte daken toegevoegd, goed om te weten als uw gemeente groene daken of waterdaken wilt stimuleren. En nodigt uw gemeente uit tot bewegen? Lees verder over het nieuwe kaartenaanbod.

GLOBE dag
De jaarlijkse GLOBE-dag vindt plaats op 4 april 2019 in het Museon in Den Haag. Leerlingen doen GLOBE-metingen in de schoolomgeving en leren om zelf onderzoek te doen. De dag is bedoeld voor docenten en technische onderwijsassistenten in de bètavakken en aardrijkskunde.

Met soundscaping naar meer balans in stedelijke leefomgeving
De nieuwe benadering 'soundscape' focust niet op het aantal decibellen, maar op hoe mensen geluid beleven. Van alle factoren die bepalend zijn voor de leefbaarheid van een stad, krijgt geluid de minste aandacht. Maar geluid biedt kansen voor een gezonde leefomgeving! De nieuwe benadering 'soundscape' focust niet op het aantal decibellen, maar op hoe mensen geluid beleven.

Het thema klimaat, helpt u mee?
Het thema klimaat en gezondheid wordt steeds belangrijker. Daarom wordt het tijd om klimaat als thema op te nemen in de Atlas. Om ons daarbij te helpen is Climate & Management/ Ruimtelijke ontwikkeling student aan de Haagse Hogeschool Ruben de Vries een onderzoek gestart hoe de Atlas Leefomgeving het best de burger kan bedienen op het onderwerp klimaat. Hiervoor heeft hij een enquête ontwikkeld. We ontvangen graag uw input!

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

Foto's: Anna van Kooij (Ruud Splitthoff), Fotoabonnement.nl, Atlas Leefomgeving

   

 

 

Want to know more about the Atlas Living Environment? Sign up for our newsletter!

Aanmelden nieuwsbrief