Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 7, Februari 2017

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Atlas Leefomgeving vult belangrijke leemte

Hij is gecharmeerd van de Atlas Leefomgeving en ziet het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Atlas elkaar niet bijten. "Beide hebben nut en functie." Hij vindt het ook mooi dat je de bezoeker de vrijheid laat om de Atlas op welke manier dan ook te gebruiken. Maar, daarmee laten we de bezoeker mogelijk een iets te moeilijke puzzel oplossen. We spreken Pieter Meijer, domeinmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij Rijkswaterstaat.

Uitbreiding thema water

Eind 2016 is een start gemaakt met het vernieuwen van het thema water. Het thema water was nog te weinig vertegenwoordigd in de Atlas Leefomgeving. Door meer kaarten en achtergrondinformatie aan de Atlas toe te voegen kunnen beleidsmakers en geïnteresseerden het thema water nu beter meenemen in ruimtelijke processen.

Nieuw in de Atlas: emissiekaarten

Er is een geheel nieuw thema in de Atlas te vinden: Emissieregistratie. Dit zijn 21 kaarten over de jaarlijkse emissiehoeveelheden van een selectie aan stoffen naar lucht, bodem en oppervlaktewater. Met behulp van deze set kaarten kan iedereen de basisinformatie betreffende emissies tot zich nemen. Het gaat daarbij om slechts een heel klein deel van de gegevens waarover het samenwerkingsverband Emissieregistratie beschikt. Voor verdieping wordt dan ook doorverwezen.

Workshop voor bronhouders

Op de laatste januaridag verwelkomde de Atlas Leefomgeving een aantal bronhouders die meer wilden weten over het plaatsen van kaarten in de Atlas. Harm van Wijnen, onze GIS-specialist, gaf een korte inleiding over het atlasportaal, WMS'en, de uploadtool en het Nationaal Georegister. Daarna gingen de deelnemers aan de slag met het toevoegen van records aan de Atlas. Vooral de individuele begeleiding werd zeer gewaardeerd. Ook geïnteresseerd? Elk jaar organiseren we deze cursusmiddag.

 

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

Foto's: Nationale Beeldbank en eigen materiaal