Workshop voor bronhouders

Op de laatste januaridag verwelkomde de Atlas Leefomgeving een aantal bronhouders die meer wilden weten over het plaatsen van kaarten in de Atlas. Harm van Wijnen, onze GIS-specialist, gaf een korte inleiding over het atlasportaal, WMS'en, de uploadtool en het Nationaal Georegister. Daarna gingen de deelnemers aan de slag met het toevoegen van records aan de Atlas. Vooral de individuele begeleiding werd zeer gewaardeerd. Ook geïnteresseerd? Elk jaar organiseren we deze cursusmiddag.

De deelnemers kwamen van omgevingsdiensten, provincies en de beheerorganisatie van BIJ12. Allemaal zijn ze al bronhouder/eigenaar van kaarten in de Atlas en allemaal willen ze graag meer informatie in de Atlas kunnen plaatsen. Maar dat is nog niet altijd even gemakkelijk. Harm begon daarom met een korte introductie over de technische aspecten van de Atlas.

Data bij de bron

Essentieel aan de Atlas is dat de data bij de bron blijft. De Atlas Leefomgeving wordt dus geen eigenaar van de informatie, die data blijft bij de bronhouder. De bronhouder zorgt ervoor dat alles up-to-date blijft. Die geactualiseerde data dient gepubliceerd te worden in het Nationaal Georegister (NGR), het Provinciaal Georegister (PGR) of een ander register. Immers, dat zorgt ervoor dat de data voor gebruikers te vinden zijn en daarvandaan haalt ook de Atlas zijn informatie.

Voor de Atlas is het belangrijk dat de metadata in het NGR aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit werd uitgelegd en uiteraard is er daarna geoefend in de praktijk. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met het uploaden van een databestand via de uploadtool, oftewel het omzetten van de data naar een WMS. Met de uploadtool kun je relatief eenvoudig een WMS maken en zo de kaart met anderen delen, zonder je data te delen. Je hebt geen GIS software en relatief weinig kennis van GIS nodig. Bovendien heb je met een WMS in de Atlas ook meteen een mooie topografische kaart of een luchtfoto als achtergrond. Dit is handig voor de oriëntatie.

Begeleiding werkt

Over het algemeen gaat het werken met de Atlas prima, maar soms gaat het fout en loopt een bronhouder vast. Dat kan tot enige frustratie leiden. Vandaar ook dat de deelnemers blij waren dat ze nu een middagje begeleiding hadden en weer helemaal ‘bij' waren met kennis en vaardigheden. Vandaar ook dat we deze bronhoudersworkshop zeker weer gaan herhalen. In ieder geval draagt zo'n middag eraan bij dat de deelnemers ook later sneller contact leggen als er vragen of problemen zijn. Van onze kant hebben we duidelijk gemaakt dat bronhouders met hun atlasvragen altijd contact op kunnen nemen met het beheerteam. Het gemakkelijkst gaat dat via het algemene emailadres, (info@portaal.atlasinfo.nl),  maar als de nood hoog is, kan het ook telefonisch worden geprobeerd.

Foto: Corine Quarles van Ufford