Atlas leefomgeving vult belangrijke leemte

Hij is gecharmeerd van de Atlas Leefomgeving en ziet het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Atlas elkaar niet bijten. "Beide hebben nut en functie." Hij vindt het ook mooi dat je de bezoeker de vrijheid laat om de Atlas op welke manier dan ook te gebruiken. Maar, daarmee laten we de bezoeker mogelijk een iets te moeilijke puzzel oplossen. We spreken Pieter Meijer, domeinmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij Rijkswaterstaat.

Als domeinmanager heeft hij mede de leiding over de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Hij zorgt onder andere voor heldere opdrachten, duidelijke kaders en afstemming tussen de vele partijen die een rol spelen in de ontwikkeling van dit stelsel. Aangezien het DSO over alle aspecten van de fysieke leefomgeving gaat, en de juridische- informatiekundige en veranderkundige invalshoeken er samenkomen, heeft Pieter een afwisselend takenpakket. En dat in een programma waarin rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met de verschillende ontwikkelpartners zoals Kadaster, Rijkswaterstaat en KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) die samen het DSO realiseren. Pieter kent de Atlas sinds een jaar of vijf. Hij was destijds projectmanager bij PDOK en betrokken bij de totstandkoming van de kaart over de asbestsituatie in scholen. Deze kaart is - recent geactualiseerd - nog steeds in de Atlas te vinden. Toen hij kortgeleden de Atlaswebsite weer eens bezocht, deed hij wat veel bezoekers doen: kijken hoe het ervoor staat in je eigen omgeving, je eigen buurt. "Een vraag die altijd speelt en ook bij mij: Waar word ik zoal aan blootgesteld?"

Laagdrempelige presentatie

Tijdens ons gesprek deelt Pieter Meijer meerdere complimenten uit aan de Atlas Leefomgeving. "De Atlas is een mooie kijkdoos geworden die het publiek in staat stelt allerlei gegevens over de leefomgeving te raadplegen. Er liggen grote datasets achter alle kaarten, desondanks is het gelukt om de informatie laagdrempelig te presenteren, met de context erbij. Dat is echt de kracht van de Atlas: heldere data tonen."

Digitaal Stelsel versus Atlas

Pieter: "In het Digitaal Stelsel Omgevingswet zullen alle informatieproducten gekoppeld zijn aan een informatievraag in het kader van de Omgevingswet. Als voorbeeld kun je denken aan de vraag: Waar ben ik aan gehouden als ik mijn huis ga verbouwen? Een dergelijke vraag geldt niet voor de Atlas. Daar komt bij dat als mensen in het DSO antwoord krijgen, ze er vanuit kunnen gaan dat het antwoord bestendig is. Ook dat is niet iets wat de Atlas ambieert."

De Atlas Leefomgeving koerst geleidelijk richting een positie nabij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat stelsel kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die ze nodig hebben voor vergunningaanvraag en –verlening. De Atlas zou dan bijvoorbeeld in de oriëntatiefase van plannen kunnen worden gebruikt.

Bijten de Atlas en het DSO elkaar? Daar is volgens Pieter geen sprake van. "De Atlas Leefomgeving is een etalage waar van alles in staat. Het DSO is juist specifiek gericht op de Omgevingswet met zijn toepassingen en functie." Vandaar ook dat de Atlas volgens Pieter een belangrijk gat kan vullen. Immers, je hebt geen specifieke vraag nodig, je kunt gewoon rondneuzen en zelf van alles gaan bekijken. "Ik zie DSO en Atlas leefomgeving eerder als complementair, dan dat ik de Atlas op zie gaan in het DSO."

Wat zoekt de bezoeker?

De Atlas wordt gevuld met achtergrondinformatie en met geodata; kaarten. Dat is allemaal open data waarbij de eigenaar verantwoordelijk blijft voor inhoud en tijdige actualisatie. Geactualiseerde kaarten worden opgehaald uit het Nationaal Georegister. De Atlas zorgt voor een logische plek in de digitale bibliotheek en voor extra duiding (de context) bij de kaarten.

Volgens Pieter is er veel interessante informatie te vinden, maar kan er meer gestuurd worden. "Als ik mijn eigen woonomgeving bekijk op de kaarten van de atlas, weet ik eigenlijk niet of ik vind wat ik zoek." Hij geeft aan dat het niet altijd duidelijk is wat je als bezoeker eigenlijk wilt weten. Wat zoek je eigenlijk als je de kwaliteit van je leefomgeving wilt weten? Hij zou het fijn vinden als daar meer sturing in kwam. "Nu is het nog wat puzzelen. Ik zoek zelf op geluidhinderkaarten of op kaarten over de luchtkwaliteit. Maar eigenlijk zou je het wat klantvriendelijker willen."


"Het zou sterk zijn als je een aantal vragen over de leefomgeving  gemakkelijker beantwoord krijgt. Misschien moet de Atlas zelf een voorselectie maken van mogelijke vragen en dat je die direct met behulp van een paar getoonde kaarten in beeld krijgt." Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd.

Aanbeveling

Wat zou hij de Atlas mee willen geven voor de komende tijd? Pieter: "Bepaal je ambitie, ga op zoek naar wat de gebruikers willen." Om vervolgens te eindigen met: "Heel goed dat er dit soort platforms zijn."