Nieuw in de Atlas: emissiekaarten

Er is een geheel nieuw thema in de Atlas te vinden: Emissieregistratie. Dit zijn 21 kaarten over de jaarlijkse emissiehoeveelheden van een selectie aan stoffen naar lucht, bodem en oppervlaktewater. Met behulp van deze set kaarten kan iedereen de basisinformatie betreffende emissies tot zich nemen. Het gaat daarbij om slechts een heel klein deel van de gegevens waarover het samenwerkingsverband Emissieregistratie beschikt. Voor verdieping wordt dan ook doorverwezen.


Zoals gezegd, de kaarten zijn afkomstig van de Emissieregistratie, een dienst die is opgezet in 1974. Nederland zag zich destijds geconfronteerd met tal van milieuproblemen. Toen is een systeem opgezet waarbij emissies naar alle compartimenten in kaart konden worden gebracht. Dit met als doel om het milieubeleid gerichter invulling te kunnen geven en de resultaten daarvan te kunnen monitoren. Deze registratie wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de regie en aansturing zijn ondergebracht bij het RIVM.

Van duizenden naar een paar

Wie op de website van de Emissieregistratie het kaartenonderdeel bekijkt, zal merken dat hier duizenden kaartmogelijkheden zijn op te halen. Van heel veel stoffen zijn voor allerlei jaren en voor allerlei compartimenten berekeningen op kaart te tonen. Daarbij kan ook het type emissiebron worden gekozen, bijvoorbeeld bouw, landbouw of chemische industrie. Al met al zijn er eigenlijk ontelbare kaarten te maken. Uit die enorme hoeveelheid informatie heeft men een 21-tal uitgekozen om op de Atlas te plaatsen. Gertjan Stolwijk, onderzoeksmedewerker van de Emissieregistratie, legt uit waar die keuze op is gebaseerd. "Er is gekozen voor de meest algemene stoffen, die het vaakst in het beleid voorkomen. De stoffen die we in de Atlas tonen zijn de stoffen waar het meest op wordt gelet."

In de etalage

De kaarten die we sinds kort tonen gaan onder andere over stikstof, koper, ammoniak, methaan, koolstofdioxide, zwaveloxide, stikstofoxiden en fijnstof. Wilt u alle kaarten bekijken, ga dan naar de Atlasbibliotheek. Deze informatie zal weldra worden uitgebreid met een achtergrondpagina (meerweten-pagina).  Eigenlijk vormen de kaarten een etalage van hetgeen er zoal in de Emissieregistratie te vinden is. Gertjan Stolwijk: "Met het plaatsen van deze kaarten komt onze informatie ook via het Atlaskanaal tot burgers, beleidsmakers en wie al niet. Een aantal daarvan zal denken; hee, dit soort informatie bestaat dus. En diegenen die echt meer willen weten, zullen naar onze site van de Emissieregistratie moeten komen. Dáár vinden ze alles. "

Updates al op komst

Graag horen we van bezoekers in hoeverre zij de nieuwe kaarten handig en toepasbaar vinden. Laat uw opmerkingen achter op het contactformulier. Emissieregistratie heeft overigens stevige doelen staan: komende zomer worden hun Atlaskaarten al geactualiseerd. Als Atlas zijn we uitermate blij met deze nieuwe loot aan ons kaartenarsenaal en we hopen er veel mensen een dienst mee te kunnen bewijzen.