Uitbreiding thema Water

Eind 2016 is een start gemaakt met het vernieuwen van het thema water. Het thema water was nog te weinig vertegenwoordigd in de Atlas Leefomgeving. Door meer kaarten en achtergrondinformatie aan de Atlas toe te voegen kunnen beleidsmakers en geĂ¯nteresseerden het thema water nu beter meenemen in ruimtelijke processen.

Het thema water sluit nauw aan bij de kaders van de Atlas Leefomgeving, namelijk gezondheid en leefomgeving. In de Atlas was al informatie ontsloten over overstromingen en zwemwater, maar het aanbod is uiteraard groter op watergebied. Daarom is gekozen om het thema uit te breiden en de bestaande pagina's te vernieuwen. Zo zijn bijvoorbeeld de subthema's (grond)waterkwaliteit en waterrecreatie toegevoegd.

Thema groep

Voor de uitbreiding en controle van het thema is een themagroep water opgesteld in nauwe samenwerking met het adviesbureau Ambient. De themagroep beoogt een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te zijn van de waterwereld. In onze themagroep zijn de volgende organisaties aangesloten; provincie Zeeland, BIJ12, gemeente Boxmeer, Rijkswaterstaat, KNMI, Informatiehuis Water, RIVM, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rijn en IJssel. Samen wordt onderzocht welke informatie ontbreekt in de Atlas die voor de doelgroep nuttig is en welke informatie binnen de organisaties aanwezig is die kan worden toegevoegd aan onze kaartenbibliotheek of Meer weten pagina's.

Kaarten

Nieuw in de Atlas is de kaart Ecologische kwaliteit van oppervlaktewater, welke beschikbaar is gesteld door het Informatiehuis Water. Op deze kaart kunt u de ecologische toestand zien van de Nederlandse oppervlaktewaterlichamen. Deze kaart kan bijvoorbeeld mooi worden gecombineerd worden met een emissiekaart (o.a. kwik, fosfor, stikstof), grondwaterbeschermingsgebieden en recreatiemogelijkheden om een totaalbeeld van een gebied te krijgen. Water gerelateerde kaarten die al in de Atlas Natuurlijk Kapitaal beschikbaar waren zijn toegevoegd aan het thema water, zoals Kwaliteit van drinkwater in Nederland en Grondwaterbeschermingsgebieden.

Toekomst

We zijn nog zeker niet klaar met het thema water. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere nog drinkwater en droogte. Deze subthema's worden in overleg met de themagroep ingevuld en zijn als ‘Meer weten' pagina binnenkort te lezen zijn op onze website. Daarnaast is er nog genoeg ruimte voor andere kaarten gerelateerd aan het thema water. Te denken valt aan plekken om te vissen of watersporten (subthema waterrecreatie), maar ook (stedelijke) wateroverlast kaarten (subthema wateroverlast).

Heeft u suggesties, neem vooral contact op met ons via de vernieuwde Meedoen pagina. Bekijk de Meer weten pagina's van thema water: Algemeen, Grondwaterkwaliteit, Waterkwaliteit, Wateroverlast, Waterrecreatie en Zwemwater.