De Atlassen (Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Nationale EnergieAtlas) zijn een samenwerking tussen overheden. Samen presenteren zij aan burgers zo helder mogelijk informatie over de leefomgeving en bieden zij een handelingsperspectief.

Wat kun je met de Atlas Leefomgeving?

Op de Atlas Leefomgeving verken en ontdek je jouw leefomgeving. Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid. De Atlas Leefomgeving biedt je informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. En de invloed daarvan op je gezondheid. Je vindt informatie over geluidhinder, luchtkwaliteit, maar ook over monumenten of wandelroutes in je omgeving. 

Wat vind je op de Atlas Leefomgeving?

Wil je informatie over je buurt in een overzicht, gebruik dan Check je Plek . Ben je benieuwd wat je zelf kunt doen om wateroverlast in je tuin aan te pakken? Neem een kijkje op onze Meer weten-pagina

Een atlas draait natuurlijk om kaarten. Via onze viewer heb je keuze uit veel kaarten. Je vindt ze op onderwerp. De kaart opent met heel Nederland in beeld, maar met een paar muisklikken zie je jouw eigen buurt. Iedere kaart heeft een korte uitleg. Lees daar bijvoorbeeld hoe je bij de gegevens van de kaart kunt komen. 

Waarom is de Atlas Leefomgeving er?

De eerste gedachten voor een Atlas Leefomgeving ontstonden vanaf het Verdrag van Aarhus. Dit Europese verdrag ging in 2001 in. Het verdrag verplicht de overheid om te zorgen dat burgers toegang hebben tot milieu-informatie. 

Niet veel later begonnen in eigen land de ontwikkelingen voor de Omgevingswet. In die nieuw te vormen wet gaan meerdere wetten en honderden regelingen samen. Deze gaan allemaal over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De kans is groot dat de Omgevingswet in 2021 in gaat. Daarmee komt er binnen één wet een complete afweging van verschillende activiteiten. Met de Atlas Leefomgeving kun je jouw leefomgeving op dezelfde overkoepelende manier bekijken. 

Wie zorgt dat de Atlas Leefomgeving er is en werkt?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de provincies opdrachtgever van de Atlas Leefomgeving. Rijkswaterstaat, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en BIJ12uitvoeringsorganisatie provincies  beheren de Atlas Leefomgeving. Dit doen zij in samenwerking met provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten.

Samen zorgen zij ervoor dat de kaarten duidelijk én met uitleg te zien zijn. Een aantal kaarten is van het RIVM of van Rijkswaterstaat. In veel gevallen zijn andere organisaties de eigenaar van een kaart. De eigenaar houdt de kwaliteit van zijn eigen kaart(en) in de gaten.

De unieke kracht van de Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is er voor iedereen en heeft een schat aan informatie. Ga je verhuizen en zoek je meer groen in jouw omgeving? Maak je je zorgen over de luchtkwaliteit in jouw regio? Of wil je in jouw buurt een burgerinitiatief starten? Op de Atlas Leefomgeving kun je verkennen en ontdekken wat er speelt. Je vindt informatie over wat je zelf zou kunnen doen en bij wie je vragen kunt stellen. 

Uniek aan de Atlas Leefomgeving is dat de verschillende kaarten te combineren zijn. Kaarten zijn bijvoorbeeld over elkaar heen te leggen, om een totaalbeeld te krijgen van de leefomgeving. De eigenaar zorgt ervoor dat de gegevens op orde zijn. En zo is de informatie op de Atlas Leefomgeving meteen bijgewerkt. Je kunt gemakkelijk kaarten delen via een permalink. Door in en uit te zoomen zijn er meer of minder details te zien. 

De Atlas blijft in ontwikkeling. Opmerkingen en/of ideeën voor verbetering zijn van harte welkom via ons contactformulier. Natuurlijk zijn we ook via onze socials (Twitter, Instagram en Facebook) bereikbaar.

Visie

Wij vinden dat iedereen in Nederland een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving verdient. Wij denken dat we onze leefomgeving samen maken en iedereen een steentje bij kan dragen.

Missie

Wij bieden een platform waarop je jouw leefomgeving kunt verkennen en ontdekken. Zo inspireren en ondersteunen wij jou bij het maken van een passende keuze voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.