Waarom een Atlas Leefomgeving?

We zijn niet de enige site met open data en kaarten. Maar wel de enige met bijna 200 kaarten en evenzoveel toelichtingen. Onze leefomgeving wordt inzichtelijk gemaakt, voor iedereen. En steeds meer partijen maken daar gebruik van.


In den beginne...

… was er het verdrag van Aarhus. Deze Europese overeenkomst ging in 2001 in en verplicht de overheid om te voorzien in toegankelijke milieu-informatie. Niet veel later begonnen in ons land de ontwikkelingen voor de Omgevingswet. Ondertussen startte een club enthousiastelingen op het RIVM met het opzetten van de Atlas Leefomgeving, een taak die was uitgezet vanuit het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (het huidige ministerie Infrastructuur en Milieu). Een netwerk werd opgebouwd en geleidelijk haakten meerdere (overheids)instanties aan.


Hedentendage

Inmiddels bevinden we ons in 2016. De leefomgeving heeft aanhoudend grote aandacht. Logisch, het is de plek waar we wonen, werken, naar school gaan, recreëren en genieten van natuur en cultuur. De Atlas-organisatie is gegroeid en wordt nu gerund door Rijkswaterstaat en het RIVM. Maar het betrokken netwerk gaat veel verder en bestaat uit diverse partijen die al informatie in de Atlas hebben staan. Dit zijn de ‘ambassadeurs' voor verdere uitbreiding, zoals onder andere de provincies Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Ook GGD'en doen actief mee, net zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het IPO (Interprovinciaal Overleg)


Waarom

De Atlas biedt informatie voor iedereen: burgers, planmakers en andere belanghebbenden. Daarmee creëer je een gelijk speelveld voor alle partijen. Als inwoner kun je op een kaart zien wat de geluidshinder is bij die nieuwe woning die je op het oog hebt. Een planoloog kan de optimale locatie voor een school bepalen door verschillende kaarten te combineren.


Duiding

Een kaart zonder duidelijke legenda geeft geen informatie, daarom vind je bij iedere kaart achtergrondinformatie. Deze ‘bijsluiters' vertellen wat er precies te zien is, wie de eigenaar is en wat je er als gebruiker mee kunt. Dit punt van duiding geeft een belangrijke meerwaarde aan de kaarten in de Atlas. De kaarten staan niet op zichzelf, ze zijn gekoppeld aan thema's, zoals geluidshinder of asbest. Op de Meer Weten-pagina's wordt het beleid bij die thema's uitgelegd en kun je veel achtergrondinformatie vinden; van rapporten tot wetgeving.


Toekomst

De jeugd heeft de toekomst. Daarom heeft de Atlas zich op de werkconferentie van maart 2016 verbonden aan een viertal hogescholen. Studenten zullen gaan meedenken over de ontwikkelingen van de Atlas, docenten gaan informatie uit de Atlas opnemen in het curriculum en stagiaires zullen de Atlas-organisaties versterken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van GIS, media en informatievoorziening.


Verbinden

De Atlas biedt ook een goed uitgeruste werkomgeving om samen te werken met collega's en netwerkpartners. Dit ‘Social Office' kan op maat ingericht worden en ook hier kan volop gewerkt worden met kaartmateriaal (opslaan, bewerken, delen). Wilt u ook voor een samenwerkingsruimte op de Atlas Leefomgeving? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.