In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente, wijk of buurt ernstig gehinderd is door geluid van vliegtuigen. Als u verder inzoomt ziet u steeds meer detail in de kaart.

Gezondheid

Geluid is in Nederland een van de grootste milieuproblemen. De grootste bron van geluidhinder is het wegverkeer. Veel mensen hebben in ons land last van geluid. Of mensen last hebben van een geluid hangt af van de kenmerken van het geluid: de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid. De situatie: wie maakt het geluid en wanneer? En de persoon: hoe gevoelig ben je voor geluid?

Mensen reageren verschillend op geluid. De één krijgt wel klachten en de ander niet. Door geluidhinder kan het zijn dat je slecht slaapt waardoor je minder goed uitrust, minder goed kunt opletten op het werk of op school, stress krijgt, of sneller boos wordt. Je kunt ook klachten krijgen door geluid als je geen hinder hebt. Woon je bijvoorbeeld op een plek waar ’s nachts veel geluid is door verkeer? Dan heb je meer kans op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook als je geen last hebt van het lawaai.

Wat doet de overheid?

De overheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag veroorzaken. De geluidsregels voor luchthavens van nationale betekenis staan in de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet.

Voor luchthavens van regionale betekenis zijn de provincies verantwoordelijk. De provincies kunnen in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling grenswaarden voor geluid vastleggen.

De vliegtuigen en helikopters van Defensie kunnen door oefeningen afwijken van standaard vliegroutes en gebieden. Er is informatie beschikbaar over de actuele vliegbewegingen.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de situatie in 2016. De gegevens zijn afkomstig van de volwassenen (19 tot 65 jaar) uit de Nationale Gezondheidsmonitors. Deze vragenlijstonderzoeken worden elke 4 jaar herhaald om de gezondheid op lokaal niveau te meten. De monitor is een samenwerkingsverband tussen de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt over het gebruik van de verzamelde gegevens voor het uitvoeren van lokale en nationale surveillancetaken. Meer informatie over de gebruikte methode vindt u hier.

Wanneer is iemand gehinderd

Aan de deelnemers van de Gezondheidsmonitor is gevraagd om met een getal van 0 tot 10 aan te geven in welke mate geluid van een aantal bronnen hen in de afgelopen 12 maanden hinderde, stoorde of ergerde wanneer zij thuis waren. Deelnemers die een geluidbron hoog scoorden worden aangemerkt als ernstig gehinderd. Hieruit is met een statistisch model en rekening houdend met de opzet van het onderzoek een schatting gemaakt van het percentage ernstig gehinderden per gemeente, wijk en buurt.

laatst bewerkt 1-9-2018

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.