In het kort

U ziet het percentage mensen dat in 2016 aangaf ernstige geurhinder te hebben van wegverkeer. Deze hinder is het grootst in Noord-Holland. Bij Meer Weten ziet u een vergelijking met andere bronnen.

Relatie met gezondheid

Hinder is een belangrijk signaal dat mensen zich niet prettig voelen in hun omgeving. Mogelijke gezondheidsklachten zijn hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid.

Zelf doen

Klachten kunt u melden bij uw gemeente of GGD, die misschien ook cijfers hebben specifiek voor uw gemeente of wijk. Check hier wat uw provincie en/of gemeente doet tegen geurhinder.

Over de kaart

Deze kaart is gemaakt door de Atlas Leefomgeving op basis van cijfers uit landelijk onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, bij gebrek aan cijfers op wijk- of buurtniveau. Plaatselijke verschillen in geurhinder komen niet (goed) naar voren op deze kaart.    

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 15-03-2019.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.