Op deze pagina vindt u de agenda met evenementen over de leefomgeving en gezondheid. Bij deze evenementen zal een presentatie vanuit Atlas Leefomgeving gegeven worden en/of een info-kraam van de Atlas te vinden zijn. In het archief vindt u informatie over evenementen die eerder plaats vonden en wat dat Atlas daar heeft bereikt.

Agenda: Waar kunt u de Atlas vinden?

« Terug

06/26 Schakeldag Rijkswaterstaat

Schakeldag RWS – 2018

Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal en Gids Gezonde Leefomgeving zijn er weer bij met diverse sessies! Komt u ook?

Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’

Maakt u al gebruik van de Crisis- en herstelwet? Doet u al een pilot Omgevingsvisie? Gebruikt u de huidige regels om grote maatschappelijke opgaves als circulaire economie of energietransitie aan te pakken?

Na jaren van nadenken, moeten en kunnen we de Omgevingswet die in ontwikkeling is steeds beter inzetten! Dat vergt moed, maar ook kennis van de huidige wet- en regelgeving. De praktische werking van de Omgevingswet in de toekomst is een belangrijk aandachtspunt.

Talloze organisaties spelen al goed in op maatschappelijke ontwikkelingen, doen praktische pilots, of experimenteren met nieuwe werkvormen. Overal in het land zien we mensen kansen pakken en de Omgevingswet in de praktijk brengen. De digitale ondersteuning van de nieuwe Omgevingswet wordt volop getest, van bèta-versies tot praktijkproeven. Maar welke tools heeft u daarbij nodig? Wat zijn de dagelijkse worstelingen? Hoe organiseren we de nieuwe kennis en kunde, zodat we deze leerervaringen mee kunnen nemen in ons beleid?

Tijdens de Schakeldag 2018 op dinsdag 26 juni zijn de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De workshops geven u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen zijn gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe manier van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots. De Schakeldag 2018 vindt plaats in 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch.

- Oefenen is het nieuwe leren, fouten durven maken de nieuwe mindset -

1.7 Groene Baten Planner: De waarde van ecosysteemdiensten per locatie

Voor het door ontwikkelen van de TEEB- stad tool is het van belang dat potentiële gebruikers in beeld worden gebracht en wat hun wensen zijn. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers een korte presentatie en/of demo te zien van de nieuwe Groene Baten Planner. Deze presentatie wordt gevolgd door een (interactieve) discussie en/of enquête.

Wat levert deelname op:

  • Kennis over ecosysteemdiensten
  • Kennis over de waardering van ecosysteemdiensten
  • Kennis over de digitale mogelijkheden om ecosysteemdiensten te waarderen
  • Kennismaking met TEEB-stad en Groene Baten Planner

1.10 Gezondheid in omgevingsplan? Gebruik de Gids Gezonde Leefomgeving

Veel gemeenten en provincies zijn aan de slag met omgevingsvisies en –plannen. Het meenemen van gezondheid daarin is een kans én een uitdaging, want hoe kunt u dit doen en met wie? De Gids Gezonde Leefomgeving biedt de helpende hand met informatie, instrumenten, praktijkverhalen en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Wij lichten kort de de gids toe aan de hand van voorbeelden en laten u zien hoe u via het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteund wordt bij het maken van omgevingsplannen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we met u in gesprek over wat goed werkt goed en wat minder.

2.15 Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving

Voor het opstellen van een omgevingsplan heeft u veel omgevingsinformatie nodig. Niet alleen informatie van uw eigen organisatie, maar ook van buurgemeenten, provincie, waterschap en Rijk. Hoe komt u aan deze informatie? Een goed startpunt is de Atlas Leefomgeving, waar omgevingsinformatie over meer dan 13 thema’s voor u is verzameld en is voorzien van heldere uitleg. Van luchtkwaliteit, natuur en recreatie tot veiligheid en licht. In deze sessie stellen wij de Atlas Leefomgeving aan u voor en laten wij u zien hoe u dit instrument kunt inzetten bij het opstellen van uw omgevingsplan. Neem gerust alvast een kijkje op www.atlasleefomgeving.nl

3.11 Luchtkwaliteit - Samen meten en open data

Het RIVM en regionale meetnetten voeren metingen van luchtkwaliteit uit. In dit luchtmeetnet voldoen meetinstrumenten aan strenge Europese eisen. Ook particulieren en bedrijven hebben veel belangstelling voor deze data die vrijelijk ter beschikking worden gesteld via luchtmeetnet.nl. Mensen gaan ook steeds vaker zelf de luchtkwaliteit meten en steden en regio's zetten in op sensornetwerken. We willen graag gebruik maken van al die extra meetgegevens en mensen ondersteunen als ze zelf willen meten. Daarom doen we onderzoek naar de werking en toepassing van goedkope sensoren. Via het dataportaal samenmeten.rivm.nl kunnen mensen nu al hun meetwaarden delen. Ook de data op dit dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn (zoals real time data op luchtmeetnet.nl) of experimenteel (zoals de sensordata op het Samen Meten dataportaal)? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

4.15 De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving

Hoe richt je de leefomgeving zo in dat mensen gezonder gaan leven? Hoe zorg je ervoor dat de bewoners gestimuleerd worden om vaker te fietsen? De GO!methode is ontwikkeld voor Utrechtse wijken om via de leefomgeving de gezondheid van de bewoners te bevorderen. De methode brengt met beschikbare data en focusgesprekken met bewoners eerst de kansrijke thema’s in beeld per wijk en koppelt die daarna aan combinaties van effectieve leefomgevingsmaatregelen. De leefomgeving wordt integraal benaderd vanuit het milieu, fysieke en sociale domein. De GO!methode is ontwikkeld door het RIVM voor gemeente die samen met lokale partners en burgers op wijkniveau aan een gezondere leefomgeving willen werken. Laat u inspireren!


../common/calendar Startdatum: 26-6-18