Hier kunt u informatie vinden over reeds gepasseerde evenementen die gerelateerd zijn aan gezondheid of leefomgeving en waarbij de Atlas Leefomgeving een rol speelde.

Agenda archief 2018

« Terug

02/07 Lancering Gids Gezonde Leefomgeving

In de Rijtuigenloods in Amersfoort vindt op woensdag 7 februari 2018 de landelijke conferentie van Alles is gezondheid... plaats.

De dag staat in het teken van onderlinge kennisdeling en ontmoeting, om Nederland met elkaar gezonder en vitaler te krijgen. Het motto is daarom: delen, durven, doen. De hele dag door zijn er Inspiratiesessies rondom het thema gezondheid. Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis geeft een blik op preventie(beleid). Ook wordt op deze dag de Gids Gezonde Leefomgeving gelanceerd.

Werken aan een gezonde leefomgeving

De Gids Gezonde Leefomgeving is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet,  die veel kansen biedt om met een gezonde inrichting van de leefomgeving aan de slag te gaan.

U vindt in de gids niet alleen instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving, maar ook praktijkvoorbeelden en handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid. De leefomgeving moet immers gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen, en prettig om in te wonen. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt. In de gids vindt suggesties voor het opnemen van gezondheid in omgevingsvisie en lokale plannen en tips om de gezondheid in een gebied goed in beeld te brengen.

Over de Gids Gezonde Leefomgeving

De gids is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen RIVM en  het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet', GGD GHOR Nederland, en Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW. De gids zal aan de hand van praktijkervaringen het komend jaar verder uitgebouwd worden.
../common/calendar Startdatum: 7-2-18