Hier kunt u informatie vinden over reeds gepasseerde evenementen die gerelateerd zijn aan gezondheid of leefomgeving en waarbij de Atlas Leefomgeving een rol speelde.

Agenda archief 2016

« Terug

09/29 Dag van de Openbare Ruimte

Aanspreekbaar op de Dag van de Openbare Ruimte

Werkelijk álles was aanwezig in de Jaarbeurs. Tussen klimtoestellen, gekleurd gras en drones stond ook de Atlas. En we hebben heel wat mensen gesproken.

Nadat we begin september op het Geogebruikersfestival waren, is de Atlas Leefomgeving aan het einde van de vorige maand present geweest op de Dag van de Openbare Ruimte. Een naam die niet helemaal klopte; het waren twee dagen. Bovendien stonden we er niet alleen, maar samen met onze partner Atlas Natuurlijk Kapitaal. Geflankeerd door banners en videoschermen hebben we weer veel toekomstige gebruikers kunnen informeren over het bestaan van de Atlassen en wat we zoal te bieden hebben. Vooral dat eerste blijkt nog erg belangrijk; mensen moeten wel weten dat we er zijn.

Nuttig en ook nog gratis
Het aantal exposanten op de beurs was groot. In drie hallen hadden zich honderden bedrijven verzameld. Van boomkwekers en betonproducenten, tot verlichting en zandrecycling. Plus ingenieursbureaus en de enkele overheidsdienst, zoals wij. Eigenlijk waren we een vreemde eend in de bijt. Wij, die als enige niet kwamen om iets te verkopen, maar juist om meer bezoekers op onze sites te verkrijgen. Eén van onze medewerkers merkte dan ook dat een kreet als: “Het is hier gratis,” hielp om geïnteresseerden een stap dichter naar onze stand te krijgen.

Dát we er stonden, was wel weer logisch. De Atlassen gaan volop over de openbare ruimte. Niet alleen kun je er vinden wat de luchtkwaliteit in je eigen buurt is, of welke rijksmonumenten zich in de nabije omgeving bevinden, ook zijn er nuttige praktijkvoorbeelden te ontdekken, zoals over natuurlijke plaagregulatie. Er is meer dan genoeg informatie op onze websites aanwezig waar vooral gemeenten en adviesbureaus hun voordeel mee kunnen doen. Deze doelgroep was zeer goed vertegenwoordigd. Aangezien iedereen een koordje om de nek had met daaraan een kaartje met naam en organisatie, kon je snel kijken wie je voor je had en potentiële gebruikers aanspreken. Daardoor hadden we vrij veel interactie en kregen we flink wat ideeën aangedragen.

Nieuwe tools in presentatie
Tijdens de tweede dag van het symposium presenteerden we in een zaal onze Atlassen. Aan de hand van een fictieve casus werd duidelijk hoe de Atlassen ingezet kunnen worden. Voor een uitbreidingswijk van een gemeente gingen we een soort quickscan maken van de uitgangssituatie. Welke hindernissen en uitdagingen zijn er zoal als je de wijk projecteert? Hoe zit het met de luchtkwaliteit, geluidshinder, de bodemkwaliteit, natuurgebieden, et cetera? Vervolgens schakelden we van de Atlas Leefomgeving naar de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Opvallende nieuwe tool die er voor deze Atlas zit aan te komen is de TEEB.stad tool. Met behulp hiervan kun je de baten van groene maatregelen in de stad berekenen. Dit is een uitermate innovatief middel waarmee je bijvoorbeeld stijging van vastgoedwaarde of besparing van huisartsenkosten door aanplant van groen kunt bepalen.

Ten slotte toonden we de aanwezigen nog onze weldra nieuwe loot aan de Atlassen: de Nationale Energieatlas. Deze website zal heel binnenkort worden gelanceerd en toont een enorme hoeveelheid informatie over windenergie, bodemwarmte, enzovoorts. Leuk was de discussie die we tegen het einde van de presentatie voerden over doelgroepen, kansen en hindernissen. Ook hier weer bleek dat gebruikers graag zoveel mogelijk door de website zelf zouden willen laten doen. Op dit moment zul je voor het scannen van een potentiële uitbreidingswijk met een basisschool, zelf alle kaarten die nuttig zijn bij elkaar moeten zoeken in onze bibliotheek. Mooi zou zijn als de belangrijke kaarten in de diverse gevallen automatisch worden samengevat. Gemak dient de mens. En des te gemakkelijker, des te meer mensen het waarschijnlijk gaan gebruiken. Wordt vervolgd.

 

De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. De afgelopen editie bezochten 5.110 geïnteresseerden de beurs. Gemeentelijke beleidsmakers, diensthoofden, gebiedsregisseurs, beheerders en projectmanagers, landschapsarchitecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen, adviseurs en andere beroepsmatig geïnteresseerden krijgen de kans om bij ruim 600 bedrijven op de beursvloer inspiratie op te doen en te leren over de nieuwste producten, trends en oplossingen voor een moderne en leefbare omgeving. Een uitgebreid lezingenprogramma staat garant voor het opdoen en bijspijkeren van de nodige vakkennis. Voor meer informatie kijk hier:

http://www.openbareruimte.nl/nl/bezoekersinfo


../common/calendar Startdatum: 29-9-16