Hier kunt u informatie vinden over reeds gepasseerde evenementen die gerelateerd zijn aan gezondheid of leefomgeving en waarbij de Atlas Leefomgeving een rol speelde.

Agenda archief 2016

« Terug

09/06 Geogebruikersfestival

We waren erbij; het Geogebruikersfestival

De Atlas Leefomgeving deed dinsdag 6 september mee aan het Geogebruikersfestival in Zwolle. Dit festival was georganiseerd door INSPIRE en PDOK en is bezocht door ruim 300 mensen. Heel veel leveranciers en verwerkers van geodatasets waren aanwezig, zoals Geonovum, CROW, het Kadaster, CBS en het Programma BRO (Basis Registratie Ondergrond, van IenM). In mindere mate waren ook de gebruikers aanwezig, zoals de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Dunea.

De hoofdvragen tijdens deze dag gingen over wat er momenteel is aan data, hoe deze werkt en waar je zoal tegenaan loopt. Er waren diverse sessies over praktijkervaringen. Duidelijk werd dat er al heel veel is, maar de interactie of gebruiksvriendelijkheid nog niet altijd lekker loopt. Ook is er nog wel een muur te slechten tussen de ‘developers’ en de gebruikers. Dat is de muur die je overigens ook ziet op het web. Kaarten zijn niet of nauwelijks via zoekmachines vindbaar. Er wordt aan gewerkt om dat gat te dichten, oa via Linked Data.

De Atlas leefomgeving presenteerde zich in een half uurs-sessie aan het begin van de middag. In onze –fictieve- praktijksituatie lieten we zien welke mogelijkheden er voor Atlasgebruikers zijn, vooral in de beginfase van een project. Met behulp van de Atlassen kun je een eerste inschatting maken van wat je zoal in het project tegen kunt komen; de belemmeringen en de kansen. Bepaalde thema's blijken al snel niet aan de orde te zijn, bijvoorbeeld geluidsoverlast van passerende treinen. Andere thema's vergen extra onderzoek, bijvoorbeeld de aanwezigheid van risicovolle buisleidingen in de grond of de hoge trefkans op archeologische resten in de bodem.  Als gemeente, provincie, adviesbureau of RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) is aldus met een beperkt aantal muisklikken een rapportage te maken van de eerste bevindingen.

In deze casus projecteerden we een nieuwe woonwijk aan de oostkant van Zwolle. We bekeken hoe het met de luchtkwaliteit in dat gebied was en of die schoon genoeg was voor de plaatsing van een school. We legden de verkeer- en spoorkaarten er overheen en kunnen zo een snelle inschatting maken van de stand van geluidshinder. Voorts neusden we door de locaties met gevaarlijke stoffen en de kansen op een overstroming, om daarna verder te gaan naar de aanwezige natuurgebieden. Doorkruist de nieuwe wijk misschien een gebied dat bescherming geniet volgens de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn? We keken ook naar de draagkracht en zettingsgevoeligheid van de bodem waar de wijk op moet komen (een thema uit de Atlas Natuurlijk Kapitaal). Tot slot wierpen we een blik op de dit najaar te lanceren Nationale Energie Atlas.

We hebben tijdens en rondom onze presentatie geregeld mensen gesproken en uitdagingen en kansen met elkaar gedeeld. Bovenal hopen we dat de Atlas weer een stukje verder is gekomen in naamsbekendheid.

Voor meer informatie zie:

www.geonovum.nl/formulieren/geo-gebruikersfestival-2016


../common/calendar Startdatum: 6-9-16