Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop

Thomas Janssen / De Gruyter

Het begrip klimaatonderlegger is ontwikkeld met als doel het vinden van een collectieve en laagdrempelige taal om de complexiteit van lokaal klimaat beter te doorgronden en bewust te worden van de effecten en de mogelijk te nemen maatregelen per klimatologisch deelgebied en / of eenheid.

De sensoren zijn op zijn best een indicatie van de luchtkwaliteit. De data op het dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar.

We gaan zowel voor de meetwaarden van www.luchtmeetnet.nl als de experimentele sensordata de open data policy van de overheid volgen. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn, of zoals in het geval van de goedkope sensoren, experimenteel? Daarover gaan we in deze sessie graag een interactieve discussie met u aan. Dat doen we na een korte inleiding op luchtmeetnet.nl en samenmeten.rivm.nl.

Zaal: Forum
 

Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal

Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars

De Atlas kan bijdragen aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, van energietransitie, klimaatadaptatie tot slimmer omgaan met ons natuurlijk kapitaal. In de workshop ‘Van data, naar inzicht, naar handelen – Kansen voor (de Atlas) natuurlijk kapitaal' nemen De Natuurverdubbelaars, Geodan en provincie Overijssel u mee in hun samenwerking om via slim gebruik van geo-informatie, ondernemers uit te dagen om aan de slag te gaan met natuurlijk kapitaal: kansen zien en benutten, en duurzaam omgaan met het natuurlijk kapitaal waar je als ondernemer afhankelijk van bent.

Geodan zoomt in op de mogelijkheden om geo-informatie om te zetten naar waardevolle kaarten en perspectieven en laat zien hoe de Atlas hierbij kan helpen.

Projectbureau De Natuurverdubbelaars gaat vervolgens in op de doorvertaling naar de praktijk: wat kun je aan de hand van geo-informatie zeggen over de stand van zaken van het Overijssels natuurlijk kapitaal en wat kunnen ondernemers met dit inzicht? Ten slotte nodigt provincie Overijssel u uit om mee te denken over de beste strategie om ondernemers ook echt aan de slag te krijgen met het natuurlijk kapitaal.

Zaal: Cabaret E 1.04

The next generation Atlas - klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 

Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans (FLO Legal)

In deze presentatie laten we zien hoe een moderne architectuur en de kracht van geo-informatie kan bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving. Hoe maak ik informatie beter beschikbaar en bruikbaar om te weten waar de mogelijkheden liggen, en hoe geef ik beter inzicht in beperkingen van regelgeving. Samen biedt dit het inzicht dat nodig is voor de maatschappelijke uitdagingen zoals Omgevingswet, klimaatverandering en energietransitie. De Atlas kan daar een prachtige rol in spelen.
De afgelopen jaren heeft Geodan software bouwblokken geoptimaliseerd waarmee we in staat zijn om geo-informatie te laten werken(!). Flexibel, makkelijk in te passen en krachtig. De Geodan Vergunningchecker, de Centrale DistributieLaag (CDL) van de waterschappen en de Rekenmodule Natuurkwaliteit Nederland (RNN) maken gebruik van deze blokken. We laten zien hoe de Atlas op basis van onze bouwblokken anders ingezet kan worden. Naast deze voorbeelden bieden we een stappenplan om ook meer uit uw geo-informatie te halen.

Zaal: Cabaret E 1.06
 

Meervoudige waarde met groene daken

Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken en Waternet en Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en NextGreen
 
 Met groene daken wordt een stad klimaat robuuster, de leefomgeving aantrekkelijker en ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting. Na een korte pitch van praktijkdeskundige Kasper Spaan over de multifunctionele waarden van groene daken, gaan we aan de slag met het uitwerken en stapelen van deze waarden. De Green Deal Groene Daken deelt lessen over hoe gemeenten, waterschappen, bedrijven en gebouweigenaren samenwerken aan maatschappelijke winst.


Zaal: Cabaret E 1.07

Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen

Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda

Jan Jurriëns is werkzaam bij Avans Hogeschool als lector Sustainable Strategy and Innovation. Hij is erg betrokken bij de duurzame transitie in de bouw. Samen met dertien lectoren van zes hogescholen heeft hij een aantal onderzoekslijnen gedefinieerd rond circulair en biobased bouwen die de praktijk de komende jaren verder moeten helpen. Dit programma zal op korte termijn binnen de Nationale Wetenschapsagenda, in samenwerking met TNO, in projecten en/of faciliteiten worden omgezet. Jan wil dit initiatief presenteren en met u in discussie gaan of u de onderzoekslijnen passen op uw praktijk, welke vragen u heeft en op welke wijze u in het programma betrokken kan raken.

Zaal: Cabaret E 1.07

Inventarisatie astbestdaken en groene daken

Mathijs van Til / Readaar
 
Dat Facebook gezichten kan herkennen, dat weten de meeste mensen wel. Maar, wat als je de achterliggende techniek zou gebruiken om luchtfoto's van Nederland te analyseren? Dan wordt het opeens mogelijk om op grote schaal en betaalbaar vastgoed te inventariseren, bijvoorbeeld om asbestdaken op te sporen, of om zonnepanelen en groene daken in kaart te brengen. Readaar is startup die data uit luchtfoto's mijnt om op die manier hele gemeenten of grote portfolio's met vastgoed te inventariseren en te analyseren.

In de presentatie worden er onder andere een aantal concrete casussen uit de praktijk behandeld, waaronder een project met betrekking tot groene daken in Amsterdam en een project met betrekking tot asbestdaken. In elke casus wordt onder andere stil gestaan bij; wat was de vraag/het probleem? Welke aanpak is er gekozen en wat waren de uitdagingen? Wat was het resultaat? Gezamenlijk zal na worden gedacht over de vervolgstappen: wat kun je er nu mee?

Inzichten:
  • Wat is Machine Learning?
  • Hoe kan deze technologie gebruikt worden om hele gemeenten / portfolio's te inventariseren en te analyseren?
  • Wat is er richting de toekomst allemaal nog meer mogelijk?
     

Zaal: Cabaret E 1.08