In het kort

Wat ziet U?

De kleuren op deze kaart laten zien hoeveel geluid van vliegverkeer de omwonenden van Schiphol horen. In de oranje gebieden is de geluidsbelasting matig, in de rode gebieden onvoldoende (meer dan 58 dB(A)). De geluidsbelasting is berekend en gemiddeld over een jaar. Geluid wordt uitgedrukt in decibel. Hoe hoger het aantal decibel, hoe harder het geluid. Geluidniveaus rond de 60 dB(A) worden als druk en rumoerig beoordeeld.

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in de gemiddelde geluidsbelasting over 24 uur (Lden). De geluidbelasting 's avonds en 's nachts is hinderlijker dan die van overdag en wordt daarom zwaarder meegerekend.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.