In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u wat de geluidbelasting door het wegverkeer op rijkswegen is op de door u gekozen locatie. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. De kaart is gemaakt voor de situatie in 2016, maar het kan zijn dat er op uw locatie meer geluidgegevens beschikbaar zijn voor wegverkeer. Vink daarom ook eens de andere geluidkaarten aan.

Wat doet de overheid?
Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen langs snelwegen en het isoleren van woningen wil de overheid de geluidhinder beheersen of verminderen. Daarnaast maakt de Nederlandse overheid zich in Europees verband sterk voor de aanscherping van geluideisen voor nieuwe voertuigen. Lees meer over geluidbeleid.

Laatst bewerkt 04-07-2017

Over de kaart

De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EUEuropese unie richtlijn omgevingslawaai en bevat geluidcontouren variërend tussen 55 en 75 dB in klassen van 5 dB. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en in deze Atlas verschijnen.

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd 

De door u geselecteerde kaart is gebaseerd op berekeningen volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid uit 2012. Lees meer over hoe de geluidsberekeningen zijn uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor alle rijkswegen in Nederland.

Het verschil tussen berekenen en meten

Voor de kaart zijn geen metingen, maar geluidberekeningen gebruikt. Geluidmetingen geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt. Metingen worden sterk beïnvloed door bronnen in de directe omgeving. Als dicht bij het meetpunt een ventilator bromt of het waait hard, worden deze geluiden gemeten en zijn ze niet te onderscheiden van het geluid van een weg. Het is dan ook lastig om de locatie van een meetpunt representatief te kiezen. Met modelberekeningen kan informatie verkregen worden over de geluidbelastingen in een veel groter gebied. Aan de rekenmodellen liggen wel geluidmetingen ten grondslag.

Laatst bewerkt 04-07-2017

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.